88 bất động sản tại bán Đất tại quận Hải Châu
Cần bán đất đường Hải Phòng, 138m2, ngang 6m, 15.5 tỷ
Hải Phòng, Q.Hải Châu,

30-09-2020

Đông Nam

138m2

15.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Văn Linh, 112.5m2, ngang 4.5m, 27 tỷ
Nguyễn Văn Linh, Q.Hải Châu,

09-07-2020

Bắc

112.5m2

27 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường 2 Tháng 9, 125m2, ngang 10m, 12.5 tỷ
2 Tháng 9, Q.Hải Châu,

09-07-2020

125m2

12.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt đường Nguyễn Du, 62m2, 3.1 tỷ
Nguyễn Du, Q.Hải Châu,

03-07-2020

62m2

3.1 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Tố Hữu, 120m2, ngang 6m, 11.5 tỷ
Tố Hữu, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu,

06-02-2020

120m2

11.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Tất Thành, 125m2, ngang 5m, 17 tỷ
Nguyễn Tất Thành, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu,

23-12-2019

125m2

17 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Hồ Nguyên Trừng, 110m2, ngang 7.5m, 8 tỷ
Hồ Nguyên Trừng, Q.Hải Châu,

25-11-2019

110m2

8 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Ngô Thị Liễu, 82.5m2, 8.99 tỷ
Ngô Thị Liễu, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu,

04-09-2019

82.5m2

8.9925 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Mai Lão Bạng, 122.6m2, ngang 5m, 4.5 tỷ
Mai Lão Bạng, Q.Hải Châu,

14-07-2018

Tây Nam

122.6m2

4.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Ngô Thế Vinh, 109m2, ngang 5m, 2.83 tỷ
Ngô Thế Vinh, Q.Hải Châu,

26-12-2016

Tây

109m2

2.834 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt rộng 6m đường Lê Đình Dương, oto vào tận nhà, 128m2, ngang 5m, 3.33 tỷ
Lê Đình Dương, Q.Hải Châu,

02-07-2016

Tây Nam

128m2

3.328 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Tất Thành, 250m2, ngang 10m, 7 tỷ
Nguyễn Tất Thành, Q.Hải Châu,

26-02-2016

Đông Bắc

250m2

7 tỷ

0976888638

Cần bán đất đường Ngô Thế Vinh, 100m2, ngang 5m
Ngô Thế Vinh, P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu,

20-02-2016

Đông

100m2

0907.222.888

Cần bán đất đường Thanh Long, 112m2, ngang 9m, 5.7 tỷ
Thanh Long, Q.Hải Châu,

28-01-2016

112m2

5.7 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường bình minh 1, 100m2, ngang 4.5m, 3.5 tỷ
Q.Hải Châu,

28-12-2015

Bắc

100m2

3.5 tỷ

0907.222.888