80 bất động sản tại bán Đất tại quận Hải Châu
Cần bán đất đường Mai Lão Bạng, 122.6m2, ngang 5m, 4.5 tỷ
Mai Lão Bạng, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

14-07-2018

Tây Nam

122.6m2

4.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Ngô Thế Vinh, 109m2, ngang 5m, 2.83 tỷ
Ngô Thế Vinh, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

26-12-2016

Tây

109m2

2.834 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt rộng 6m đường Lê Đình Dương, oto vào tận nhà, 128m2, ngang 5m, 3.33 tỷ
Lê Đình Dương, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

02-07-2016

Tây Nam

128m2

3.328 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Tất Thành, 250m2, ngang 10m, 7 tỷ
Nguyễn Tất Thành, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

26-02-2016

Đông Bắc

250m2

7 tỷ

0976888638

Cần bán đất đường Ngô Thế Vinh, 100m2, ngang 5m
Ngô Thế Vinh, P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

20-02-2016

Đông

100m2

0907.222.888

Cần bán đất đường Thanh Long, 112m2, ngang 9m, 5.7 tỷ
Thanh Long, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

28-01-2016

112m2

5.7 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường bình minh 1, 100m2, ngang 4.5m, 3.5 tỷ
Q.Hải Châu, Đà Nẵng

28-12-2015

Bắc

100m2

3.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường 2 tháng 9, 112.5m2, ngang 4.5m, 3.99 tỷ
, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

12-12-2015

Đông

112.5m2

3.99375 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt rộng 7m đường Lê Hữu Trác, 378m2, ngang 11.5m, 7.3 tỷ
Lê Hữu Trác, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

07-12-2015

Đông

378m2

7.3 tỷ

0976888638

Cần bán đất đường bình minh 3, 100m2, ngang 4.5m, 2.9 tỷ
Q.Hải Châu, Đà Nẵng

28-08-2015

Nam

100m2

2.9 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt đường Nguyễn Hữu Thọ, 53m2, ngang 3.6m, 662.5 triệu
Nguyễn Hữu Thọ, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

28-08-2015

Đông

53m2

662.5 triệu

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt rộng 4m đường Nguyễn Hữu Thọ, 100m2, ngang 5m, 1 tỷ
Nguyễn Hữu Thọ, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

28-08-2015

Đông

100m2

1 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Huy Cận , 70m2, ngang 5m, 1.1 tỷ
Huy Cận , Q.Hải Châu, Đà Nẵng

31-07-2015

Tây

70m2

1.1 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Hàn Thuyên, 228m2, ngang 10m, 5.93 tỷ
Hàn Thuyên, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

14-07-2015

Bắc

228m2

5.928 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt rộng 7m đường Trưng Nữ Vương, 145m2, ngang 7m, 2.32 tỷ
Trưng Nữ Vương, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

14-07-2015

Đông Bắc

145m2

2.32 tỷ

0907.222.888