93 bất động sản tại bán Đất tại quận Hải Châu
Cần bán đất trong kiệt rộng 4m đường Trưng Nữ Vương, 178m2, ngang 9m, 4.8 tỷ
Trưng Nữ Vương, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

18-01-2021

Đông

178m2

4.8 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường 3 Tháng 2, 1454m2, 174.48 tỷ
3 Tháng 2, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

07-01-2021

Đông Bắc

1454m2

174.48 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 218m2, ngang 7.5m, 26 tỷ
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

26-11-2020

218m2

26 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt đường Trưng Nhị, 115m2, 3.65 tỷ
Trưng Nhị, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

20-11-2020

Tây Bắc

115m2

3.65 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Hoàng Diệu, 142m2, 25 tỷ
Hoàng Diệu, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

30-10-2020

Đông Nam

142m2

25 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Hải Phòng, 138m2, ngang 6m, 15.5 tỷ
Hải Phòng, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

30-09-2020

Đông Nam

138m2

15.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Văn Linh, 112.5m2, ngang 4.5m, 27 tỷ
Nguyễn Văn Linh, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

09-07-2020

Bắc

112.5m2

27 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường 2 Tháng 9, 125m2, ngang 10m, 12.5 tỷ
2 Tháng 9, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

09-07-2020

125m2

12.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt đường Nguyễn Du, 62m2, 3.1 tỷ
Nguyễn Du, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

03-07-2020

62m2

3.1 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Tố Hữu, 120m2, ngang 6m, 11.5 tỷ
Tố Hữu, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

06-02-2020

120m2

11.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Tất Thành, 125m2, ngang 5m, 17 tỷ
Nguyễn Tất Thành, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

23-12-2019

125m2

17 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Hồ Nguyên Trừng, 110m2, ngang 7.5m, 8 tỷ
Hồ Nguyên Trừng, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

25-11-2019

110m2

8 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Ngô Thị Liễu, 82.5m2, 8.99 tỷ
Ngô Thị Liễu, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

04-09-2019

82.5m2

8.9925 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Mai Lão Bạng, 122.6m2, ngang 5m, 4.5 tỷ
Mai Lão Bạng, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

14-07-2018

Tây Nam

122.6m2

4.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Ngô Thế Vinh, 109m2, ngang 5m, 2.83 tỷ
Ngô Thế Vinh, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

26-12-2016

Tây

109m2

2.834 tỷ

0907.222.888