100 bất động sản tại bán Đất tại quận Hải Châu
Cần bán đất đường Núi Thành, 295m2, 33 tỷ
Núi Thành, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

14-10-2022

Tây

295m2

33 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Chí Thanh, 190m2, 24 tỷ
Nguyễn Chí Thanh, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

13-07-2022

Tây

190m2

24 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường 3 Tháng 2, 125m2, ngang 5m, 16.3 tỷ
3 Tháng 2, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

28-10-2021

Tây Nam

125m2

16.3 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt rộng 2.5m đường Đống Đa, 109m2, 3.75 tỷ
Đống Đa, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

20-04-2021

Bắc

109m2

3.75 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt đường Núi Thành, 162m2, 6.4 tỷ
Núi Thành, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

05-03-2021

Tây

162m2

6.4 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt rộng 4m đường Trưng Nhị, 100m2, 4 tỷ
Trưng Nhị, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

25-01-2021

Nam

100m2

4 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Lê Thanh Nghị, 87.3m2, ngang 4.5m, 11 tỷ
Lê Thanh Nghị, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

20-01-2021

Đông

87.3m2

11 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt rộng 4m đường Trưng Nữ Vương, 90m2, 4.8 tỷ
Trưng Nữ Vương, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

18-01-2021

Đông

90m2

4.8 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường 3 Tháng 2, 1454m2, 174.48 tỷ
3 Tháng 2, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

07-01-2021

Đông Bắc

1454m2

174.48 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 218m2, ngang 7.5m, 26 tỷ
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

26-11-2020

218m2

26 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt đường Trưng Nhị, 115m2, 3.65 tỷ
Trưng Nhị, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

20-11-2020

Tây Bắc

115m2

3.65 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Hoàng Diệu, 142m2, 25 tỷ
Hoàng Diệu, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

30-10-2020

Đông Nam

142m2

25 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Hải Phòng, 138m2, ngang 6m, 15.5 tỷ
Hải Phòng, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

30-09-2020

Đông Nam

138m2

15.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Văn Linh, 112.5m2, ngang 4.5m, 27 tỷ
Nguyễn Văn Linh, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

09-07-2020

Bắc

112.5m2

27 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường 2 Tháng 9, 125m2, ngang 10m, 12.5 tỷ
2 Tháng 9, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

09-07-2020

125m2

12.5 tỷ

0907.222.888