4 NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CHỦ ĐỀ NĂM 2023

1 năm trước

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về triển khai chủ đề năm 2023 “Tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội” với 4 nhiệm vụ.

Đối với các nhiệm vụ, giải pháp khơi thông các nguồn lực về đất đai, tháo gỡ các vướng mắc: Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố” của Chính phủ; thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để khơi thông nguồn lực đất đai đối với các dự án, khu đất không thuộc phạm vi xử lý của Tổ công tác theo Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 29-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu cho ngân sách và phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ... đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện, tổng hợp và báo báo việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khơi thông các nguồn lực liên quan đến các vướng mắc về quy hoạch. Trong đó, tiếp tục rà soát đồ án quy hoạch chi tiết chậm triển khai, quy hoạch treo trên địa bàn thành phố; hoàn thành các quy hoạch phân khu theo Quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg, lưu ý chú trọng nâng cao chất lượng đồ án, bảo đảm tính kế thừa và không ảnh hưởng lớn đến các dự án đầu tư xây dựng đang triển khai.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện, tổng hợp và báo báo để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đầu tư khu vực tư nhân và đầu tư công, đặc biệt tập trung việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để khai thác hiệu quả vai trò vốn đầu tư công để thu hút nguồn lực đầu tư xã hội, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án động lực, trọng điểm theo chỉ đạo của Thành ủy, HĐND thành phố.

Cụ thể, khẩn trương giao kế hoạch, công khai và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 theo quy định cho các nhiệm vụ, dự án trước ngày 15-1-2023 để có cơ sở triển khai thực hiện và giải ngân từ đầu năm 2023; triển khai tốt, có chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, kiểm tra, rà soát từng dự án bố trí kế hoạch vốn năm 2023 ngay từ đầu năm, đặc biệt là các dự án khởi công mới.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập, chấn chỉnh khâu chuẩn bị đầu tư, khâu đền bù giải tỏa, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (về quy hoạch; hồ sơ đánh giá tác động môi trường; thẩm duyệt hồ sơ phòng cháy, chữa cháy; quy định về đất đai;...).

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch thông tin, phòng chống tham nhũng, lãng phí và lợi ích nhóm trong đầu tư công. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố.

Đối với nhiệm vụ, giải pháp xúc tiến, thu hút đầu tư, kêu gọi đầu tư: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện, tổng hợp và báo báo. Trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tiến tới khởi công triển khai đầu tư một số dự án động lực, trọng điểm đã được cấp phép đầu tư; đẩy nhanh triển khai các thủ tục bảo đảm pháp lý thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2023.

Đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư nghiên cứu thực hiện các dự án đã được trao thông báo nghiên cứu đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác; hoàn thiện thủ tục đầu tư và đưa vào sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin và công nghiệp phục vụ xúc tiến đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, tiếp cận và mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào thành phố.

Đối với nhiệm vụ, giải pháp về giữ vững tăng trưởng kinh tế: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện, tổng hợp và báo báo việc thực hiện phát triển các ngành dịch vụ; thực hiện chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh; phát triển công nghiệp - xây dựng, bảo đảm năng lượng cho hoạt động sản xuất; phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn; điều hành thu, chi ngân sách.

Đối với nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an sinh xã hội: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện, tổng hợp và báo cáo việc hoàn thiện nâng cấp và đưa vào sử dụng có hiệu quả phần mềm kết nối cung - cầu lao động; tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm di động nhằm kết nối doanh nghiệp với người lao động. Đồng thời, xây dựng, triển khai các đề án bảo đảm sơ kết đánh giá 3 năm thực hiện chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an” và Chỉ thị 24-CT/TU ngày 10-8-2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên vi phạm pháp luật, làm rõ các tiêu chí nghèo đa chiều theo quy định mới; xây dựng nghị quyết về chính sách để đảm bao an sinh xã hội. Sở ngành liên quan tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống cấp, thoát nước, xử lý chất thải, quan trắc, bảo vệ môi trường; xử lý chất thải rắn tại bãi rác Khánh Sơn. Cụ thể, hoàn thành các thủ tục thực hiện đầu tư nhà máy xử lý rác 1.000 tấn và 650 tấn; tăng cường giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan Thường trực, chịu trách nhiệm tổng hợp chung. Các cơ quan chủ trì phân công theo lĩnh vực để bảo đảm công tác đôn đốc, triển khai thực hiện kịp thời nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch số 12/KH-UBND về triển khai chủ đề năm 2023 “Tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”; theo dõi, tổng hợp, định kỳ trước ngày 15-6-2023 và trước ngày 15-11-2023 báo cáo UBND thành phố.

Theo baodanang.vn