ĐÀ NẴNG: GIÁ ĐẤT Ở TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN KHU TÁI ĐỊNH CƯ HÒA HIỆP 3 (GIAO ĐOẠN 2)

1 năm trước

UBND thành phố ban hành Quyết định số 3180/QĐ-UBND về giá đất ở tái định cư dự án khu tái định cư Hòa Hiệp 3 (giai đoạn 2), quận Liên Chiểu theo mặt bằng giá đất tại Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND ngày 20-12-2006 của UBND thành phố được tính đường 5,5m (mặt cắt) MC (3,0-5,5-4,0)m giá đất ở tái định cư hộ chính là 580.000 đồng/m2 (hộ chính).

Mua bán đất Đường Hòa Hiệp 3, Quận Liên Chiểu giá rẻ, chính chủ T12/2022

Đối với các trường hợp bố trí tái định cư theo diện hộ phụ thì nhân thêm hệ số hộ phụ theo quy định. Trường hợp áp dụng theo mặt bằng giá đất tại Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 24-12-2009 của UBND thành phố được tính đường 5,5m MC (3,0-5,5-4,0)m giá đất ở tái định cư hộ chính là 682.000 đồng/m2 (hộ chính). Đối với các trường hợp bố trí tái định cư theo diện hộ phụ thì nhân thêm hệ số hộ phụ theo quy định.

Về hệ số đối với thửa đất đặc biệt thì trường hợp thửa đất nằm ở góc ngã ba đường phố được nhân thêm hệ số 1,2; ở góc ngã tư đường phố được nhân thêm hệ số 1,3; nếu thửa đất có 3 mặt tiền đường phố trở lên được nhân thêm hệ số 1,4. Trường hợp thửa đất có nhiều mặt tiền hướng ra nhiều đường phố nhưng không xác định được mặt tiền chính theo hướng đường phố nào thì lấy theo đường phố có giá đất cao nhất; đồng thời được nhân với hệ số góc đường phố tương ứng nêu trên.

Về hệ số phân vệt theo chiều sâu đối với phần diện tích đất trong phạm vi chiều sâu dưới 25m thì giá đất tính theo quy định như trên. 

Đối với phần diện tích đất trong phạm vi chiều sâu từ 25m trở lên, giá đất tính bằng 0,7 giá đất đề cập ở trên.

Đối với trường hợp giáp ranh giữa các đường phố, đoạn đường phố nếu trên cùng một trục đường phố được chia thành các đoạn có mức giá đất khác nhau thì giá đất của các thửa đất ở trong phạm vi 50m giáp ranh của đường phố, đoạn đường phố có giá đất thấp hơn được tính bình quân theo giá đất của hai giáp ranh đó.

Nguồn: Theo baodanang.vn