205 bất động sản tại bán Đất tại quận Sơn Trà
Cần bán đất đường Nguyễn Đình Hoàn, 228m2, ngang 12.5m, 10.3 tỷ
Nguyễn Đình Hoàn, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

07-05-2021

Đông Nam

228m2

10.3 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Huy Chương, 100m2, 11 tỷ
Nguyễn Huy Chương, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

29-03-2021

Bắc

100m2

11 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Phước Trường 1, 240m2, 24 tỷ
Phước Trường 1, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

26-03-2021

Đông

240m2

24 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Phước Trường 14, 15.5 tỷ
Phước Trường 14, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

26-03-2021

Bắc

0m2

15.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Phạm Vấn, 172m2, 16 tỷ
Phạm Vấn, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

26-03-2021

172m2

16 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Vương Thừa Vũ , 230m2, ngang 14m, 28.7 tỷ
Vương Thừa Vũ , Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

26-03-2021

Đông Nam

230m2

28.7 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Phạm Vấn, 191m2, ngang 11.5m, 17.5 tỷ
Phạm Vấn, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

26-03-2021

191m2

17.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Phước Trường 10, 200m2, 15 tỷ
Phước Trường 10, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

26-03-2021

200m2

15 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Huy Chương, 141m2, ngang 6.5m, 15 tỷ
Nguyễn Huy Chương, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

26-03-2021

141m2

15 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Trần Đức Thông, 160m2, 11.5 tỷ
Trần Đức Thông, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

26-03-2021

160m2

11.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Vương Thừa Vũ, 180m2, 32 tỷ
Vương Thừa Vũ, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

26-03-2021

Bắc

180m2

32 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Vương Thừa Vũ, 101.5m2, 15 tỷ
Vương Thừa Vũ, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

26-03-2021

Nam

101.5m2

15 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Sáng, 131.5m2, 12 tỷ
Nguyễn Sáng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

26-03-2021

Đông

131.5m2

12 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Sáng, 131.5m2, 11.5 tỷ
Nguyễn Sáng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

26-03-2021

Đông

131.5m2

11.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Sáng, 115m2, 9 tỷ
Nguyễn Sáng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

26-03-2021

Tây

115m2

9 tỷ

0907.222.888