226 bất động sản tại bán Đất tại quận Sơn Trà
Cần bán đất đường Nguyễn Công Trứ, 300m2, 27 tỷ
Nguyễn Công Trứ, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

03-08-2022

300m2

27 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Phạm Văn Đồng, 378m2, 85 tỷ
Phạm Văn Đồng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

03-08-2022

Nam

378m2

85 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Chính Hữu, 60.5m2, 9.68 tỷ
Chính Hữu, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

25-07-2022

60.5m2

9.68 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Hồ Nghinh, 100m2, ngang 5m, 20 tỷ
Hồ Nghinh, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

12-05-2022

Đông

100m2

20 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Phan Vinh, 338m2, 27.72 tỷ
Nguyễn Phan Vinh, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

09-05-2022

Tây Nam

338m2

27.716 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Lê Mạnh Trinh, 103m2, ngang 5m, 9.5 tỷ
Lê Mạnh Trinh, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

09-02-2022

Đông

103m2

9.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Khúc Thừa Dụ, 194.8m2, 8.57 tỷ
Khúc Thừa Dụ, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

17-12-2021

Nam

194.8m2

8.5712 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Lê Văn Duyệt, 550m2, ngang 18m, 71.5 tỷ
Lê Văn Duyệt, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

09-11-2021

Tây Nam

550m2

71.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Huy Chương, 346.6m2, ngang 17.6m, 39.86 tỷ
Nguyễn Huy Chương, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

07-06-2021

Nam

346.6m2

39.859 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Hà Kỳ Ngộ, 95m2, ngang 5m, 9.3 tỷ
Hà Kỳ Ngộ, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

07-06-2021

Đông Nam

95m2

9.3 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Lê Văn Thứ, 144m2, ngang 7.15m, 8.5 tỷ
Lê Văn Thứ, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

07-06-2021

Bắc

144m2

8.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Phạm Vấn, 95m2, ngang 5m, 7.3 tỷ
Phạm Vấn, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

07-06-2021

Đông Nam

95m2

7.3 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Thiện Kế, 167m2, ngang 12m, 25.5 tỷ
Nguyễn Thiện Kế, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

20-05-2021

Bắc

167m2

25.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Hồ Sĩ Tân, 126m2, ngang 5m, 5 tỷ
Hồ Sĩ Tân, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

20-05-2021

Đông Nam

126m2

5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Hồ Nghinh, 300m2, 48 tỷ
Hồ Nghinh, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

20-05-2021

Tây

300m2

48 tỷ

0907.222.888