ĐÀ NẴNG RÀ SOÁT CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI, BẤT ĐỘNG SẢN

1 năm trước

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu đánh giá cụ thể các dự án bất động sản, nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa hoặc chậm triển khai để xử lý, tháo gỡ khó khăn.

 

UBND thành phố TP.Đà Nẵng vừa có công văn giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1164/CĐ-TTg ngày 14-12-2022 về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở.

Theo đó, UBND.TP.Đà Nẵng giao Sở Xây dựng có trách nhiệm khẩn trương rà soát lập danh mục các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, bất động sản trên địa bàn; đánh giá cụ thể lý do, nguyên nhân đối với từng dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chậm triển khai để chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cụ thể, rõ ràng các vướng mắc, bất cập cần tháo gỡ trong trường hợp vượt thẩm quyền.

Thành phố Đà Nẵng sẽ tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở.

Thành phố Đà Nẵng sẽ tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Đà Nẵng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập về pháp lý, thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án bất động sản, dự án nhà ở để tăng nguồn cung cho thị trường; báo cáo các cấp có thẩm quyền giải quyết đối với các trường hợp vượt thẩm quyền các cấp, các địa phương.

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Thành phố Đà Nẵng cũng giao Sở Xây dựng đẩy mạnh thực hiện việc rà soát, trình, phê duyệt (phê duyệt điều chỉnh) quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng để triển khai thực hiện các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, bất động sản trên địa bàn. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Nguồn: Hoàng Anh (Theo baodautu.vn)