56 bất động sản tại bán Đất tại quận Liên Chiểu
Cần bán đất, 216m2, ngang 12m, 10 tỷ
Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

09-06-2022

Đông Bắc

216m2

10 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất, thuộc Dự án HomeLand Central Park , 117.5m2, ngang 5m, 2.4 tỷ
Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

09-06-2022

Đông Nam

117.5m2

2.4 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất, thuộc Khu Đô Thị Lakeside, 152.2m2, ngang 8m, 4.3 tỷ
Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

09-06-2022

Tây Bắc

152.2m2

4.3 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Bàu Mạc 21, 100m2, ngang 5m, 3.1 tỷ
Bàu Mạc 21, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

09-06-2022

Tây Bắc

100m2

3.1 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Bàu Mạc 19, 100m2, ngang 5m, 3.1 tỷ
Bàu Mạc 19, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

09-06-2022

Đông Nam

100m2

3.1 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất, 216m2, ngang 12m, 9.94 tỷ
Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

09-05-2022

Đông Bắc

216m2

9.936 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Hòa Minh 28, 107.5m2, ngang 5m, 4.3 tỷ
Hòa Minh 28, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

07-04-2022

Đông Bắc

107.5m2

4.3 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Tô Hiệu, 96m2, ngang 4.2m, 3.3 tỷ
Tô Hiệu, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

30-09-2021

Tây Nam

96m2

3.3 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Trương Vân Lĩnh, 100m2, ngang 5m, 1.8 tỷ
Trương Vân Lĩnh, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

18-03-2021

Đông Bắc

100m2

1.8 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Khu 6 KĐT mới Tây Bắc, thuộc , 100m2, ngang 5m, 4 tỷ
Khu 6 KĐT mới Tây Bắc, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

09-03-2021

Đông Nam

100m2

4 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Xí, 125m2, ngang 5m, 6 tỷ
Nguyễn Xí, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

05-03-2021

Đông Bắc

125m2

6 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Phước Lý 6, thuộc Khu đô thị Phước Lý, 105m2, ngang 5m, 2.1 tỷ
Phước Lý 6, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

07-01-2021

Tây Nam

105m2

2.1 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Tô Hiệu, 355m2, ngang 13m, 11.72 tỷ
Tô Hiệu, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

14-12-2020

355m2

11.715 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Lê Văn Trường, 107.5m2, 3.1 tỷ
Lê Văn Trường, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

30-10-2020

107.5m2

3.1 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Trần Nguyên Đán, 80m2, ngang 5m, 4.1 tỷ
Trần Nguyên Đán, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

07-10-2020

Tây Nam

80m2

4.1 tỷ

0907.222.888