26 bất động sản tại bán Đất tại quận Thanh Khê
Cần bán đất đường Lê Độ, 91.8m2, 10.1 tỷ
Lê Độ, Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

14-04-2021

Đông

91.8m2

10.098 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Tất Thành, 303.5m2, 42.49 tỷ
Nguyễn Tất Thành, Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

22-03-2021

303.5m2

42.49 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Tất Thành, 250m2, ngang 10m, 30 tỷ
Nguyễn Tất Thành, Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

15-01-2021

250m2

30 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Lý Triện, 87.5m2, ngang 5m, 5.4 tỷ
Lý Triện, Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

31-12-2020

Đông

87.5m2

5.4 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Tất Thành, 325m2, 30.88 tỷ
Nguyễn Tất Thành, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

07-10-2020

325m2

30.875 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt đường Trường Chinh, 64.6m2, ngang 4.8m, 1.61 tỷ
Trường Chinh, Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

15-09-2020

64.6m2

1.61 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt đường Phạm Nhữ Tăng, 59m2, ngang 4.2m, 1.52 tỷ
Phạm Nhữ Tăng, Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

23-07-2020

59m2

1.52 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Mai Xuân Thưởng, 151.2m2, ngang 6m
Mai Xuân Thưởng, Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

09-07-2020

151.2m2

Liên hệ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Hữu Thận, 78m2, ngang 6.5m, 2.85 tỷ
Nguyễn Hữu Thận, Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

07-07-2020

Tây

78m2

2.85 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất, 86.4m2, 3.8 tỷ
Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

28-08-2019

Đông

86.4m2

3.8 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Đỗ Ngọc Du, 120m2, ngang 8m, 4.2 tỷ
Đỗ Ngọc Du, Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

12-07-2018

120m2

4.2 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Tất Thành, 250m2, ngang 10m, 9.4 tỷ
Nguyễn Tất Thành, Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

01-07-2017

Đông Bắc

250m2

9.4 tỷ

0976888638

Cần bán đất đường KDC phần Lăng 1, 192.9m2, 6.5 tỷ
KDC phần Lăng 1, Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

06-12-2016

Bắc

192.9m2

6.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Quý Đức, 99m2, ngang 5.5m, 990 triệu
Nguyễn Quý Đức, Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

05-01-2016

Tây Bắc

99m2

990 triệu

0976888638

Cần bán đất đường Nguyễn Tất Thành, 125m2, ngang 5m, 2.6 tỷ
Nguyễn Tất Thành, Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

04-09-2015

Bắc

125m2

2.6 tỷ

0976888638