ĐÀ NẴNG PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ TẠI HUYỆN HÒA VANG

1 năm trước

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất tái định cư các khu dân cư trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất tái định cư đường 5,5m mặt cắt (3-5,5-3)m Khu tái định cư Hòa Liên 3 mở rộng, huyện Hòa Vang, tương đương hệ số điều chỉnh giá đất theo mặt bằng Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 1.2.2019 của UBND thành phố là 1,2.

Hệ số điều chỉnh giá đất tái định cư đường 5,5m mặt cắt (3-5,5-3)m Khu tái định cư Tân Ninh mở rộng (giai đoạn 1), huyện Hòa Vang, tương đương hệ số điều chỉnh giá đất theo mặt bằng Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 1.2.2019 của UBND thành phố là 1,2.

 

Căn cứ hệ số điều chỉnh, UBND TP Đà Nẵng giao các đơn vị thực hiện đúng thủ tục theo quy định. Ảnh minh hoạ: Thuỳ Trang

Căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất phê duyệt tại Quyết định này, UBND huyện Hòa Vang và các cơ quan có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định.

UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế thành phố; UBND huyện Hòa Vang; Chi cục Quản lý Đất đai và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Quyết định.

Nguồn: Thùy Trang (Theo laodong.vn)