146 bất động sản tại bán Đất tại quận Cẩm Lệ
Cần bán đất đường Lê Quảng Chí, 100m2, 5.15 tỷ
Lê Quảng Chí, Q.Cẩm Lệ,Đà Nẵng

01-12-2020

Bắc

100m2

5.15 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Đinh Liệt, 100m2, ngang 5m, 4.8 tỷ
Đinh Liệt, Q.Cẩm Lệ,Đà Nẵng

18-11-2020

Tây Nam

100m2

4.8 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Trường Chinh, 163.2m2, ngang 6.8m, 4.1 tỷ
Trường Chinh, Q.Cẩm Lệ,Đà Nẵng

17-11-2020

Đông

163.2m2

4.1 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Lỗ Giáng 24, thuộc Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, 100m2, 2.15 tỷ
Lỗ Giáng 24, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ,Đà Nẵng

09-09-2020

Tây

100m2

2.15 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Trần Hữu Duẩn, thuộc Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, 113.5m2, 2.4 tỷ
Trần Hữu Duẩn, Q.Cẩm Lệ,Đà Nẵng

09-09-2020

Nam

113.5m2

2.4 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Thanh Lương 18, thuộc Khu đô thị Nam Cầu Nguyễn Tri Phương, 100m2, 3.25 tỷ
Thanh Lương 18, Q.Cẩm Lệ,Đà Nẵng

09-09-2020

Tây Bắc

100m2

3.25 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Thanh Lương 11, thuộc Khu đô thị Nam Cầu Nguyễn Tri Phương, 100m2, 3.1 tỷ
Thanh Lương 11, Q.Cẩm Lệ,Đà Nẵng

09-09-2020

Tây Bắc

100m2

3.1 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Hiến Lê, thuộc Khu đô thị Nam Cầu Nguyễn Tri Phương, 100m2, 3.45 tỷ
Nguyễn Hiến Lê, Q.Cẩm Lệ,Đà Nẵng

09-09-2020

Đông Nam

100m2

3.45 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Mai Chí Thọ, thuộc Khu đô thị Nam Cầu Nguyễn Tri Phương, 100m2, 4.6 tỷ
Mai Chí Thọ, Q.Cẩm Lệ,Đà Nẵng

09-09-2020

100m2

4.6 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Mai Chí Thọ, thuộc Khu đô thị Nam Cầu Nguyễn Tri Phương, 100m2, 4.5 tỷ
Mai Chí Thọ, Q.Cẩm Lệ,Đà Nẵng

09-09-2020

100m2

4.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Thanh Lương 18, thuộc Khu đô thị Nam Cầu Nguyễn Tri Phương, 100m2, 3.25 tỷ
Thanh Lương 18, Q.Cẩm Lệ,Đà Nẵng

09-09-2020

Tây Bắc

100m2

3.25 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt đường Trường Chinh, 81m2, 1.7 tỷ
Trường Chinh, Q.Cẩm Lệ,Đà Nẵng

23-07-2020

81m2

1.7 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt rộng 5m đường Tôn Đản, oto vào tận nhà, 114m2, 2.2 tỷ
Tôn Đản, Q.Cẩm Lệ,Đà Nẵng

23-07-2020

114m2

2.2 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Hồ Sĩ Dương, 85.4m2, 1.89 tỷ
Hồ Sĩ Dương, Q.Cẩm Lệ,Đà Nẵng

17-07-2020

85.4m2

1.89 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Bùi Trang Chước, thuộc Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, 3.75 tỷ
Bùi Trang Chước, Q.Cẩm Lệ,Đà Nẵng

17-07-2020

0m2

3.75 tỷ

0907.222.888