130 bất động sản tại bán Đất tại quận Cẩm Lệ
Cần bán đất, thuộc khu DC Nguyễn Tri Phương, 100m2, 3.1 tỷ
Q.Cẩm Lệ,

15-07-2020

Đông Nam

100m2

3.1 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất, thuộc khu DC Nguyễn Tri Phương, 100m2, 3.25 tỷ
Q.Cẩm Lệ,

15-07-2020

Đông Nam

100m2

3.25 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất, thuộc khu DC Nguyễn Tri Phương, 100m2, 3.15 tỷ
Q.Cẩm Lệ,

15-07-2020

Đông Nam

100m2

3.15 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất, thuộc Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, 4.5 tỷ
P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ,

13-07-2020

Tây Bắc

0m2

4.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Bùi Cẩm Hổ, 2.06 tỷ
Q.Cẩm Lệ,

07-07-2020

Nam

0m2

2.06 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Văn Tỵ, 100m2, 2.13 tỷ
Q.Cẩm Lệ,

07-07-2020

Bắc

100m2

2.13 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Lỗ Giáng, thuộc Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, 100m2, 2.28 tỷ
P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ,

07-07-2020

Tây

100m2

2.28 tỷ

0907.222.888