46 bất động sản tại bán Đất tại quận Cẩm Lệ
Cần bán đất, 71m2, 1.33 tỷ
P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ,

18-11-2019

71m2

1.33 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất, 115m2, 1.23 tỷ
P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ,

18-11-2019

115m2

1.23 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt rộng 3m đường Bình Thái 4, 101m2, 1.72 tỷ
P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ,

06-11-2019

101m2

1.72 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt rộng 3m đường Phan Sĩ Thực, 75m2, 1.63 tỷ
P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ,

31-10-2019

75m2

1.63 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Thuật, 90m2, 3.5 tỷ
Nguyễn Thuật, Q.Cẩm Lệ,

31-10-2019

Đông

90m2

3.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt rộng 3m đường Bình Thái 4, 101m2, 1.85 tỷ
P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ,

30-09-2019

101m2

1.85 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt đường Hòa Phước, 62m2, 1.7 tỷ
Q.Cẩm Lệ,

20-09-2019

62m2

1.7 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất, 88m2, 1.23 tỷ
P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ,

19-09-2019

88m2

1.23 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt rộng 3m đường Nguyễn Nhàn, 75m2, 1.62 tỷ
Nguyễn Nhàn, P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ,

19-09-2019

75m2

1.62 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt rộng 3m đường Nguyễn Như Đỗ, 100m2, 1.3 tỷ
P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ,

17-09-2019

100m2

1.3 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Đô Đốc Lân, 114.6m2, 5.5 tỷ
Q.Cẩm Lệ,

30-08-2019

114.6m2

5.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Phan Khôi, 166.8m2, 5.5 tỷ
Q.Cẩm Lệ,

30-08-2019

166.8m2

5.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Hồ Ty, 142m2, 5.5 tỷ
Q.Cẩm Lệ,

30-08-2019

142m2

5.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Lê Quang Định, 142m2, 4 tỷ
Q.Cẩm Lệ,

30-08-2019

142m2

4 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Dương Loan, 150.7m2, 4.8 tỷ
Q.Cẩm Lệ,

30-08-2019

150.7m2

4.8 tỷ

0907.222.888