11 DỰ ÁN NHÀ Ở TẠI ĐÀ NẴNG ĐƯỢC PHÉP BÁN

3 tuần trước

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã công bố 11 dự án nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê, cho thuê mua tính đến ngày 8/4/2021.

Infographic] 11 dự án nhà ở tại Đà Nẵng được phép bán

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

Trường hợp sau khi Sở Xây dựng có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhưng chủ đầu tư không bán, cho thuê mua mà thực hiện thế chấp nhà ở này thì việc bán, cho thuê mua nhà ở này sau khi thế chấp chỉ được thực hiện khi có đủ điều kiện và có văn bản thông báo của Sở Xây dựng theo quy định.

Chủ đầu tư phải thực hiện việc kinh doanh bất động sản theo đúng quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Nghị định số 76/2015/NĐ-CP và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Riêng những dự án có đánh dấu sao (*) là những dự án có nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014.

Tuy nhiên, những dự án này chưa đủ điều kiện theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ (chủ đầu tư đang thế chấp quyền sử dụng đất).

Chủ đầu tư phải gửi Sở Xây dựng giấy tờ chứng minh đã giải chấp hoặc biên bản thống nhất của bên mua nhà ở và bên nhận thế chấp về việc không phải giải chấp và được mua bán nhà ở đó, để Sở Xây dựng xem xét, có văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán theo quy định.

 [Infographic] 11 dự án nhà ở tại Đà Nẵng được phép bán - Ảnh 1.

Nguồn: Văn Luận - Việt Đức (Theo kinhtetieudung.phapluatxahoi.vn)