ĐÀ NẴNG RÀ SOÁT, CẮT GIẢM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỂ DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT

1 năm trước

UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo rà soát, cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính, quyết liệt đẩy nhanh việc phê duyệt hồ sơ các dự án đầu tư còn đang tồn đọng trên địa bàn, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, nhất là thu hút đầu tư phát triển.

Cụ thể, theo Công văn của UBND TP Đà Nẵng mới ban hành, lãnh đạo thành phố giao các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tiếp tục rà soát, cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính (TTHC) còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan mình. Quyết liệt đẩy nhanh việc phê duyệt hồ sơ các dự án đầu tư còn đang tồn đọng, có biện pháp kiểm điểm, xử lí nghiêm khắc đối với cá nhân, tập thể suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lí công vụ.

Đà Nẵng rà soát, cắt giảm triệt để thủ tục hành chính để doanh nghiệp đầu tư, sản xuất - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa UBND huyện Hòa Vang. (Ảnh: Chu Lai).

Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện đổi mới lề lối phương thức làm việc thông qua việc xử lí hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp chính quyền; chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành dữ liệu. Đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cử đầu mối và thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận kiến nghị của người dân và doanh nghiệp để kịp thời xử lí hoặc báo cấp có thẩm quyền theo qui định.

Tổ chức tiếp nhận, xử lí kịp thời các phản ánh, kiến nghị cùa người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, qua Tổng đài 1022 và Cổng Góp ý Đà Nẵng. Bên cạnh đó, rà soát từng nhiệm vụ, biện pháp để tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, nhất là thu hút đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ xử lí, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để phục hồi và phát triển nền kinh tế.

Nguồn: Chu Lai (Theo doisongphaply.phapluatxahoi.vn)