ĐÀ NẴNG CHI HƠN 15.500 TỶ ĐỒNG XÂY DỰNG TP MÔI TRƯỜNG, THEO HƯỚNG ĐÔ THỊ SINH THÁI

3 tuần trước

Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 – 2030 có tổng kinh phí 15.546 tỷ đồng.

Cổng thông tin TP Đà Nẵng đưa tin, UBND thành phố vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án "Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường".

Theo đề án, phấn đấu đến năm 2025, thành phố đáp ứng các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra, có lộ trình đến năm 2030 theo hướng đô thị sinh thái; tạo sự an toàn về sức khoẻ và môi trường cho người dân, các nhà đầu tư, cho du khách trong và ngoài nước khi đến với Đà Nẵng.

Đà Nẵng cần chi hơn 15.500 tỷ xây dựng thành phố môi trường, hướng đô thị sinh thái - Ảnh 1.

Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. (Ảnh: Chu Lai).

Đến năm 2025 hoàn thành Mô hình khu công nghiệp sinh thái; đến năm 2030 có ít nhất ba khu công nghiệp sinh thái. Đồng thời, đến năm 2025, 100% phương tiện vận tải công cộng bằng xe buýt mới đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4; đến năm 2030 đạt 25% xe buýt công cộng chạy bằng động cơ điện trên tổng số xe buýt đang hoạt động trên địa bàn thành phố. 

Đề án đặt mục tiêu 100% dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung, 100% dân số nông thôn được cung cấp nguồn nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được xử lý đạt quy chuẩn đến năm 2025 đạt 85%, năm 2030 đạt 95%.

100% các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn theo quy định đến năm 2025 đạt hơn 95%, đến năm 2030 đạt hơn 97%; tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý theo quy định đạt 100%. 

Các điểm nóng ô nhiễm môi trường được cải tạo, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để.

Tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn đến năm 2025 đạt 90%. Đến năm 2030 đạt 100%; tỷ lệ trường học triển khai phân loại rác tại nguồn đến năm 2025 đạt 100%; 100% các phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường của người dân được giải quyết kịp thời...

Tổng kinh phí khái toán thực hiện đề án giai đoạn 2021 - 2030 là 15.546 tỷ đồng, trong đó dự kiến ngân sách Nhà nước 5.436 tỷ đồng; nguồn vốn ODA 3.200 tỷ đồng; nguồn vốn xã hội hóa 6.910 tỷ đồng.

Nguồn: Chu Lai (Theo doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn)