ĐÀ NẴNG: QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN

1 tháng trước

UBND thành phố vừa ban hành quy định mức giá đất tái định cư để chuyển quyền sử dụng đất tại một số dự án khu tái định cư tại huyện Hòa Vang, quận Ngũ Hành Sơn và Thanh Khê.

Cụ thể, tại Khu tái định cư Hòa Liên 3 (huyện Hòa Vang), quy định giá đất ở tái định cư đường 5,5m mặt cắt (3,0-5,5-3,0)m áp dụng đối với hộ giải tỏa, thu hồi đất theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20-12-2014 của UBND thành phố có giá 493.000 đồng/m2.

Báo Đà Nẵng điện tử

Giá đất ở tái định cư hộ chính đường 5,5m mặt cắt (3,0-5,5-3,0)m tuyến đường Huỳnh Tịnh Của dự án Khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ có giá 905.000 đồng/m2. Tại quận Ngũ Hành Sơn, giá đất ở tái định cư đường 7,5m mặt cắt (4,0-7,5-4,0)m tuyến đường Hoài Thanh thuộc dự án Khu dân cư nam cầu Trần Thị Lý áp dụng đối với hộ giải tỏa, thu hồi đất theo Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 20-12-2008 của UBND thành phố có giá 3,080 triệu đồng/m2. Giá đất ở tái định cư đường 10,5m mặt cắt (5,0-10,5-5,0)m tuyến đường Lê Trí Viễn thuộc khu tái định cư Bình Kỳ, phường Hòa Quý, có giá 10,34 triệu đồng/m2.

Ở địa bàn quận Thanh Khê, quy định giá đất ở tái định cư (chưa bao gồm hệ số điều chỉnh giá đất) dự án Khu dân cư phía tây hồ điều tiết thuộc dự án Khu dân cư Phần Lăng 2 (giai đoạn 2), phường An Khê, áp dụng đối với hộ giải tỏa, thu hồi đất theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 7-4-2020 của UBND thành phố tại các tuyến đường quy hoạch có mặt cắt (3,0-7,5-3,0)m là 18,83 triệu đồng/m2; đơn giá thu tiền sử dụng đất tuyến có mặt cắt (3-5,5-3m là 17,23 triệu đồng/m2; tuyến đường có mặt cắt (1,5-5,5-0)m là 15,507 triệu đồng/m2.

Nguồn: Nam Phương (Theo baodanang.vn)