ĐÀ NẴNG: HƯỚNG DẪN XỬ LÝ VƯỚNG MẮC VỀ CẤP GIẤY QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

6 tháng trước

Ngày 17-11, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết vừa có công văn gửi Sở Tư pháp đề nghị phối hợp triển khai hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý vướng mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xử lý vướng mắc về cấp giấy chứng  nhận quyền sử dụng đất - Đà Nẵng Online

Ảnh minh họa

Theo đó, đề nghị Sở Tư pháp chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố xem xét từng trường hợp cụ thể (theo Báo cáo số 735/BC-STNMT ngày 16-9-2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường, được UBND thành phố thống nhất và chỉ đạo triển khai thực hiện theo Thông báo 493/TB-VP ngày 13-10-2020 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND thành phố và Công văn số 6894/UBND-ĐTĐT ngày 17-10-2020 của UBND thành phố) để thực hiện việc công chứng hợp đồng, văn bản giao dịch quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng thông báo, các văn bản hướng dẫn hoặc đề nghị phối hợp liên quan đến thời hạn sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố có nội dung không còn phù hợp với nội dung các văn bản nói trên (nếu có) được thu hồi, hủy bỏ.

Trước đó, ngày 10-11-2020, Báo Đà Nẵng đã đăng tin “Tháo gỡ vướng mắc về thời hạn sử dụng đất cho nhà đầu tư”. Trong đó thông tin: tại Công văn số 6894/UBND-ĐTĐT, Chủ tịch UBND thành phố thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 735/BC-STNMT ngày 16-9-2020. Theo đó, về việc thực hiện điều chỉnh thời hạn trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai, đối với nhà đầu tư sơ cấp, tiếp tục thực hiện điều chỉnh thời hạn sử dụng đất hoặc thu hồi, cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai để xác định lại thời hạn sử dụng đất theo Điều 67 của Luật Đất đai năm 2003 và Điều 126 của Luật Đất đai năm 2013 (không quá 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất hoặc ngày cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Trường hợp người sử dụng đất không đồng ý điều chỉnh thời hạn sử dụng đất thì làm thủ tục thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai và thực hiện cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Đối với nhà đầu tư thứ cấp đã điều chỉnh thời hạn sử dụng đất thành 50 năm và sau đó tiếp tục chuyển quyền cho nhà đầu tư kế tiếp, giữ nguyên thời hạn đã điều chỉnh do người nhận chuyển quyền là nhà đầu tư thứ cấp đã biết và chấp nhận sử dụng đất có thời hạn.

Trường hợp nhà đầu tư thứ cấp đã thực hiện điều chỉnh thời hạn sử dụng đất nhưng chưa chuyển quyền sử dụng đất tiếp cho nhà đầu tư thứ cấp khác thì đăng ký biến động hủy bỏ nội dung đã đăng ký điều chỉnh thời hạn đối với trường hợp chưa cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp đã điều chỉnh thời hạn sử dụng đất đối với nhà đầu tư thứ cấp và đã cấp đổi giấy chứng nhận sử dụng đất sau khi điều chỉnh thời hạn sử dụng đất thì thực hiện thông báo thu hồi, cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xác định lại thời hạn lâu dài như ban đầu được nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Trường hợp người nhận chuyển quyền sử dụng đất chưa thay đổi thời hạn sử dụng đất (chủ yếu nằm trong giai đoạn từ năm 2012-2016), được giữ nguyên thời hạn lâu dài, cho phép giải quyết thủ tục về đất đai khi người sử dụng đất có nhu cầu.

Nguồn: Hoàng Hiệp (Theo baodanang.vn)