NĂM 2021, TRUNG ƯƠNG PHÂN BỔ HƠN 7.000 TỶ ĐỒNG ĐỂ ĐÀ NẴNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

4 tuần trước

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 cho thành phố Đà Nẵng.

Năm 2021, Trung ương phân bổ hơn 7.000 tỷ đồng để Đà Nẵng đầu tư phát triển  - Đà Nẵng Online

Theo đó, giao tổng số vốn dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 cho thành phố Đà Nẵng hơn 7.075,1 tỷ đồng. Cụ thể, vốn ngân sách địa phương hơn 5.242,6 tỷ đồng, gồm chi xây dựng cơ bản, vốn tập trung trong nước hơn 2.019,8 tỷ đồng, đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 2.700 tỷ đồng, đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết 165 tỷ đồng, đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương 357,8 tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương là hơn 1.832,4 tỷ đồng, gồm vốn trong nước hơn 1.362,4 tỷ đồng, trong đó đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững 927 tỷ đồng (đầu tư xây dựng công trình nút giao thông khác mức tại nút giao thông ngã ba Huế dự kiến bố trí 727 tỷ đồng và đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu dự kiến bố trí 200 tỷ đồng), thu hồi các khoản ứng trước hơn 129,5 tỷ đồng; vốn nước ngoài 470 tỷ đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thành phố Đà Nẵng triển khai phân bổ kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 theo các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ quy định tại Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8-7-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14-9-2020 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 6872/BKHĐT-TH ngày 16-10-2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thành phố Đà Nẵng báo cáo phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2021 trước ngày 25-10-2020 và cập nhật trên hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước.

Nguồn: Thành Lân (Theo baodanang.vn)