DỊCH COVID-19 ĐƯỢC KIỂM SOÁT, ĐÀ NẴNG XÁC ĐỊNH 5 TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN

1 năm trước

Với chỉ thị 40-CT/TU, Thành ủy Đà Nẵng đã đưa ra các giải pháp về lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát. Trong đó, tập trung vào 5 lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên số một là thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

5 lĩnh vực trọng tâm Thành ủy xác định và theo đuổi bao gồm: Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước; Khôi phục, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu; Kích cầu du lịch, khuyến khích tiêu dùng nội địa; Thúc đẩy đầu tư công và Tập trung tháo gỡ khó khăn đối với các dự án quy mô lớn của các doanh nghiệp có vướng mắc, chậm triển khai trong nhiều năm, tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư, khởi công dự án.  

Thu hút khách du lịch trong nước ngay trong quý II/2020 là một trong những nội dung của Chỉ thị 40 của Thành ủy Đà Nẵng

Thu hút khách du lịch trong nước ngay trong quý II/2020 là một trong những nội dung của Chỉ thị 40 của Thành ủy Đà Nẵng

Từ những định hướng lĩnh vực trọng tâm trên, Chỉ thị cũng nêu rõ Đà Nẵng hướng đến việc kịp thời thực hiện các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, phấn đấu thu ngân sách đạt kết quả cao nhất.

Đồng thời, rà soát, cân đối chi ngân sách hiệu quả, phù hợp với tiến độ thu, ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên 9 tháng cuối năm của các địa phương, đơn vị; giảm tuyệt đối các khoản chi chưa có nội dung chi; rà soát, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa cần thiết, tiết giảm tối đa các khoản chi lễ hội, hội thảo, hội nghị, khánh tiết, đi công tác nước ngoài…

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả Chủ đề năm 2020 “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” và tổ chức tốt Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2020. Đa dạng hóa các hình thức xúc tiến đầu tư; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là hỗ trợ nhà đầu tư về tiếp cận cơ chế, chính sách, vốn, đất đai… để nắm bắt thời cơ thu hút nguồn vốn đầu tư. Tiếp tục triển khai có kết quả các công trình, dự án được trao Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư, Thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư tại Tọa đàm mùa Xuân 2019 và các dự án được xúc tiến tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2020.

Xây dựng các cơ chế mở để khuyến khích đầu tư phát triển khối kinh tế tư nhân, nhất là hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa khôi phục, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Hỗ trợ các hội, hiệp hội doanh nghiệp đẩy mạnh các khóa huấn luyện tìm kiếm thị trường, cơ hội kinh doanh mới, hỗ trợ chuyển đổi kinh tế số. Khuyến khích phát triển sản xuất những mặt hàng, lĩnh vực có tiềm năng như: Công nghệ thông tin, thương mại điện tử, dịch vụ ngân hàng, các hình thức thanh toán điện tử, hạn chế sử dụng tiền mặt…

Một nội dung quan trọng cũng được Chỉ thị nêu ra đó là chỉ đạo ưu tiên phân bổ nguồn vốn đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng khu công nghệ cao, khu công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, khu công nghệ thông tin, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các khu công nghiệp mới (Hòa Ninh, Hòa Nhơn, Hòa Cầm giai đoạn 2), Khu Công viên phần mềm số 2… gắn với rà soát, khai thác hiệu quả quỹ đất tại các khu công nghiệp hiện có. Có giải pháp hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho các ngành công nghiệp chủ lực của thành phố, như: sản xuất ô tô, cao su, linh kiện điện tử, nước uống… bù đắp sụt giảm từ đầu năm đến nay.

“Xây dựng kịch bản và tập trung nguồn lực khôi phục hoạt động ngành du lịch Đà Nẵng. Triển khai kế hoạch đa dạng hóa thị trường, cơ cấu lại nguồn khách và sẵn sàng các điều kiện khai thác các thị trường quốc tế trọng điểm, gắn với các giải pháp kích cầu, thu hút khách du lịch trong nước ngay trong quý II/2020”- Chỉ thị nêu rõ.

Nguồn: Hà Minh (Theo baodautu.vn)