ĐÀ NẴNG: QUY ĐỊNH MỨC THU TIỀN SỬ DỤNG KHU VỰC BIỂN

1 tháng trước

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển. Cụ thể, đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển khi tổ chức, cá nhân được UBND thành phố giao khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển giai đoạn 2021-2025.

Tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp được xem là ‘mặt tiền' của thành phố Đà Nẵng.

Ảnh minh họa

Quy định về các mức thu đối với nhóm 1 sử dụng khu vực biển để nhấn chìm vật chất áp dụng đơn giá 20.000 đồng/m3. Nhóm 2 sử dụng khu vực biển để làm cảng biển, cảng nổi, cảng dầu khí ngoài khơi và các cảng, bến cảng khác… có đơn giá 7,5 triệu đồng/ha/năm. Nhóm 3 quy định sử dụng khu vực biển để xây dựng cáp treo, các công trình nổi, ngầm, lấn biển, xây dựng các công trình dân dụng khác trên biển có mức giá 7,5 triệu đồng/ha/năm.

Nhóm 4 quy định sử dụng khu vực biển để xây dựng đường ống dẫn ngầm, lắp đặt cáp viễn thông, cáp điện có mức giá 7,5 triệu đồng/ha/năm. Nhóm 5 sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, xây dựng cảng cá quy định mức thu 7,5 triệu đồng/ha/năm. Nhóm 6 quy định sử dụng khu vực biển để khai thác năng lượng gió, sóng thủy triều, dòng hải lưu và các hoạt động sử dụng khu vực biển để khai thác các loại hình năng lượng khác quy định mức giá 7,5 triệu đồng/ha/năm.

Nhóm thứ 7 quy định những hoạt động sử dụng khu vực biển chưa có quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố phê duyệt mức thu không thấp hơn 3 triệu đồng/ha/năm, nhưng cũng không vượt quá 7,5 triệu đồng/ha/năm.

Nguồn: Triệu Tùng (Theo baodanang.vn)