ĐÀ NẴNG: HỌP ĐƠN VỊ TƯ VẤN LIÊN QUAN ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

4 tháng trước

Đơn vị tư vấn đã đề xuất các kịch bản tăng trưởng kinh tế cho thành phố, tuy nhiên Đà Nẵng mong muốn mức tăng trưởng là 12%/năm cho giai đoạn 2021-2030.

Image result for Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút 7 tỷ USD vốn FDI vào năm 2030

Ảnh minh họa

Ngày 25/02, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc họp trực tuyến giữa UBND thành phố và Liên danh Surbana Jurong Consultants PTE LTD và Công ty Sakae Corporate Advisory (Đơn vị tư vấn) về nội dung kinh tế – xã hội thuộc Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung).

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng kỹ thuật đã có ý kiến trao đổi với Đơn vị tư vấn về các nội dung định vị chiến lược Đà Nẵng, quy mô kinh tế, cơ cấu kinh tế và quy mô dân số của thành phố.

Theo nhận định của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng, Đơn vị tư vấn đã bước đầu hoàn chỉnh bản thuyết minh Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đà Nẵng làm việc trực tuyến đơn vị tư vấn liên quan Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (Ảnh minh họa).

Riêng nội dung kinh tế – xã hội, UBND thành phố cơ bản thống nhất với nội dung thuyết minh của Đơn vị tư vấn, tuy nhiên để hoàn thiện nội dung kinh tế – xã hội thuộc Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung trước khi trình thẩm định và phê duyệt, đề nghị Đơn vị tư vấn rà soát và bổ sung một số nội dung mà thành phố quan tâm như sau:

Về Định vị chiến lược Đà Nẵng, Đơn vị tư vấn cần trả lời câu hỏi: “Đà Nẵng đang ở đâu, Đà Nẵng đang ở giai đoạn nào trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội nói chung” và “Đà Nẵng sẽ như thế nào trong thời gian tới”; “Vị thế trong quan hệ với các đô thị vùng và cả nước, trong không gian cạnh tranh, hội nhập quốc tế của Đà Nẵng cần được xác lập như thế nào?”.

Về quy mô kinh tế: Để xác định quy mô kinh tế thành phố, Đơn vị tư vấn cần xác định những động lực nào cho sự tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng, đâu là điểm nghẽn phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua, năng lực cạnh tranh của các ngành kinh tế thành phố Đà Nẵng hiện nay như thế nào; Quy mô kinh tế thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tỷ lệ đóng góp quy mô kinh tế của thành phố so với cả nước.

Về tăng trưởng kinh tế: Đơn vị tư vấn đã đề xuất các kịch bản tăng trưởng kinh tế cho thành phố, tuy nhiên Đà Nẵng mong muốn mức tăng trưởng là 12%/năm cho giai đoạn 2021-2030. Theo đó Đà Nẵng sẽ cung cấp kịch bản tăng trưởng do thành phố xây dựng bao gồm kịch bản tăng trưởng của cả 03 khu vực (dịch vụ, công nghiệp – xây dựng, nông – lâm – thủy sản); để Đơn vị tư vấn tham khảo, nghiên cứu các phương án thành phố mong muốn đạt được.

Về cơ cấu kinh tế: Đơn vị tư vấn cần xác định cơ cấu kinh tế theo nhóm ngành kinh tế cấp I theo đúng quy định của Việt Nam (dịch vụ, công nghiệp – xây dựng, nông – lâm – thủy sản, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm) để thuận tiện trong việc đánh giá tình hình phát triển kinh tế thành phố và so sánh được với các thành phố khác trong vùng cũng như cả nước.

Về quy mô dân số: thành phố đã cung cấp cho Đơn vị tư vấn kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019 (dân số thành phố giai đoạn 2009-2019) với tỷ lệ tăng dân số bình quân 2,4%/năm (tăng tự nhiên 1,0-1,2%, tăng cơ học 1,2-1,4%), tỷ lệ nhập cư của Đà Nẵng trong vòng 05 (2014-2019) năm ở mức 8,34%.

Theo đó, Đơn vị tư vấn có thể xem xét lại phương án quy mô dân số do Đơn vị tư vấn đề xuất (đến năm 2030 là 1,55 triệu người với tốc độ tăng dân số là 1,5%) và nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với kịch bản tăng trưởng mà thành phố mong muốn.

Về phía Đơn vị tư vấn cũng đã có sự trao đổi với UBND thành phố về các vấn đề nêu trên; thống nhất với các đề xuất, kiến nghị từ phía UBND thành phố và sắp tới Đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị liên quan để hoàn thiện bản thuyết minh nội dung kinh tế – xã hội thuộc Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đúng tiến độ đề ra.

 

Nguồn: N. Tuấn (Theo phapluatplus.vn)