ĐÀ NẴNG CHI HƠN 432 TỶ ĐỒNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THƯ VIỆN CÔNG CỘNG

1 tháng trước

Đề án “Phát triển hệ thống thư viện công cộng TP. Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”, với tổng kinh phí dự kiến trên 432 tỷ đồng vừa được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt.

 

Theo Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng, UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 3071, phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống Thư viện công cộng TP. Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025. 

Đề án đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025 phấn đấu và giữ vững chỉ tiêu mỗi người dân đọc tối thiểu từ 0,8 bản sách tại hệ thống thư viện công cộng, từ 50% dân số toàn Thành phố tiếp cận, sử dụng các dịch vụ của thư viện công cộng. Phát triển mạng lưới thư viện công cộng rộng khắp, linh hoạt, phù hợp các địa bàn dân cư.

Đà Nẵng chi hơn 432 tỷ đồng phát triển hệ thống thư viện công cộng

Đà Nẵng chi hơn 432 tỷ đồng phát triển hệ thống thư viện công cộng

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, hệ thống thư viện công cộng Thành phố vẫn còn nhiều hạn chế. Thư viện khoa học tổng hợp Thành phố đang ngày càng quá tải, nhất là vào các thời gian cao điểm đón từ 500-600 bạn đọc cho đến hệ thống thư viện quận, huyện, phòng đọc sách xã phường phát triển chậm so với sự phát triển chung của thành phố do chưa được quan tâm dầu tư đúng mức về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, con người.

Lãnh đạo Sở này cho hay, đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, kiện toàn, nâng cao bộ máy, đội ngũ người làm công tác thư viện các cấp. Ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động nghiệp vụ thư viện và phát triển mạnh thư viện điện tử trong toàn hệ thống; phát triển Thư viện khoa học tổng hợp Đà Nẵng trở thành thư viện vùng trọng điểm của miền Trung - Tây Nguyên.

Mỗi năm, bổ sung bằng ngân sách 17.000 bản sách giấy, 1.500 đầu sách điện tử, 200 đầu báo - tạp chí. Số người đăng ký thẻ bạn đọc mới tại thư viện đạt tối thiểu 9.000 thẻ/năm.

Đến năm 2025, phấn đấu xây dựng Thư viện thành phố là thư viện số hiện đại hàng đầu toàn quốc với chất lượng dịch vụ cao.

Thực hiện các chuyên đề về ứng dụng công nghệ số trong quản lý và cung cấp các dịch vụ thư viện công cộng trên địa bàn thành phố. Phát triển và sử dụng tối ưu vốn tài liệu địa chí về TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và các tài liệu quý, hiếm.

Mỗi năm bổ sung bằng ngân sách 6.000 bản sách giấy, 70 đầu báo - tạp chí cho thư viện quận, huyện. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật bảo đảm tiêu chuẩn phát triển thư viện hiện đại, đáp ứng yêu cầu phục vụ được từ 100 - 150 bạn đọc/thư viện/ngày. 100% thư viện quận, huyện có tối thiểu từ 3 nhân sự chuyên trách; củng cố, tăng cường đầu tư thiết bị, tài liệu, nhân lực cho các phòng đọc sách hiện có; khuyến khích xây dựng mới phòng đọc sách tại phòng đọc xã, phường…

Định hướng đến năm 2030, phấn đấu mỗi người dân đọc 1,2 bản sách trong thư viện công cộng, từ 60% dân số toàn thành phố sử dụng các dịch vụ của thư viện công cộng. Toàn hệ thống thư viện công cộng thành phố mỗi năm bổ sung bằng ngân sách 20 nghìn bản sách giấy; 2 nghìn đầu sách điện tử; 200 đầu báo - tạp chí; Khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố - cơ sở 2...

Tổng kinh phí thực hiện đề án dự kiến hơn 432 tỷ đồng từ nguồn vốn chi thường xuyên, nguồn xây dựng cơ bản và xã hội hóa. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 gần 51 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030 hơn 381 tỷ đồng.

UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện.

Nguồn: Việt Hương (Theo baodautu.vn)