87 bất động sản tại Nhà đất bán quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Cần bán đất đường Nguyễn Xí, 125m2, ngang 5m, 6 tỷ
Nguyễn Xí, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

05-03-2021

Đông Bắc

125m2

6 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Nguyễn Xí, 125m2, ngang 5m, 3 tầng, 7.4 tỷ
Nguyễn Xí, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

05-03-2021

Bắc

125m2

7.4 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Âu Cơ, 250m2, 4.1 tỷ
Âu Cơ, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

25-02-2021

Đông Bắc

250m2

4.1 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Trần Đức, 88.7m2, nhà cấp 4, 3.2 tỷ
Trần Đức, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

27-01-2021

Tây

88.7m2

3.2 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Phước Lý 6, thuộc Khu đô thị Phước Lý, 105m2, ngang 5m, 2.1 tỷ
Phước Lý 6, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

07-01-2021

Tây Nam

105m2

2.1 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Tô Hiệu, 355m2, ngang 13m, 11.72 tỷ
Tô Hiệu, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

14-12-2020

355m2

11.715 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Nguyễn Xí, 100m2, ngang 5m, 3 tầng, 5 phòng ngủ, 7.5 tỷ
Nguyễn Xí, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

11-12-2020

100m2

7.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Bàu Mạc 8, 110m2, 2 tầng, 3.45 tỷ
Bàu Mạc 8, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

01-12-2020

110m2

3.45 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt rộng 4m đường Âu Cơ, 70m2, 2 tầng, 1.8 tỷ
Âu Cơ, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

30-10-2020

70m2

1.8 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Lê Văn Trường, 107.5m2, 3.1 tỷ
Lê Văn Trường, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

30-10-2020

107.5m2

3.1 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Trần Nguyên Đán, 80m2, ngang 5m, 4.1 tỷ
Trần Nguyên Đán, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

07-10-2020

Tây Nam

80m2

4.1 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nam Trân, 120m2, ngang 5m, 5.9 tỷ
Nam Trân, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

07-10-2020

Tây Nam

120m2

5.9 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Gò Nảy 5, 100m2, ngang 5m, 3.2 tỷ
Gò Nảy 5, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

06-10-2020

Tây Nam

100m2

3.2 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt đường Nam Cao, 76.8m2, 2.2 tỷ
Nam Cao, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

05-10-2020

Đông

76.8m2

2.2 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt rộng 3.5m đường Trần Đình Tri, 93m2, ngang 5.25m, nhà cấp 4, 1.85 tỷ
Trần Đình Tri, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

29-09-2020

Tây Nam

93m2

1.85 tỷ

0907.222.888