138 bất động sản tại bán Nhà tại quận Thanh Khê
Cần bán nhà đường Điện Biên Phủ, 100m2, 3 tầng, 17.5 tỷ
Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê,

07-10-2020

Bắc

100m2

17.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt đường Hải Phòng, 47.6m2, 2.75 tỷ
Hải Phòng, Q.Thanh Khê,

06-10-2020

Đông Bắc

47.6m2

2.75 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt rộng 5m đường Điện Biên Phủ, 2 mặt kiệt, 100.65m2, ngang 5m, 4.9 tỷ
Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê,

01-10-2020

Tây

100.65m2

4.9 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt đường Điện Biên Phủ, 2 mặt kiệt, 30.5m2, 3 tầng, 2.15 tỷ
Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê,

30-09-2020

Đông Nam

30.5m2

2.15 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Yên Khê 1, 68m2, ngang 4m, 2.48 tỷ
Q.Thanh Khê,

28-09-2020

68m2

2.48 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Trần Cao Vân , 176m2, ngang 5.5m, 3 tầng, 14 tỷ
Trần Cao Vân , Q.Thanh Khê,

23-09-2020

176m2

14 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt đường Dũng Sĩ Thanh Khê, 49.8m2, 3 tầng, 2.6 tỷ
Q.Thanh Khê,

15-09-2020

Tây Bắc

49.8m2

2.6 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt đường Hà Khê, 63m2, 3 tầng, 4.1 tỷ
Q.Thanh Khê,

15-09-2020

63m2

4.1 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Yên Khê 1, 57m2, 2 tầng, 3.25 tỷ
Q.Thanh Khê,

09-09-2020

57m2

3.25 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Trần Tống, 90m2, ngang 4.5m, 2 tầng, 3 phòng ngủ, 10 tỷ
Trần Tống, Q.Thanh Khê,

15-07-2020

90m2

10 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt đường Lê Độ, 70m2, ngang 5m, 2 phòng ngủ, 2.5 tỷ
Lê Độ, Q.Thanh Khê,

08-07-2020

70m2

2.5 tỷ

0907.222.888