126 bất động sản tại bán Nhà tại quận Thanh Khê
Cần bán nhà đường Trần Tống, 90m2, ngang 4.5m, 2 tầng, 3 phòng ngủ, 10 tỷ
Trần Tống, Q.Thanh Khê,

15-07-2020

90m2

10 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt đường Lê Độ, 70m2, ngang 5m, 2 phòng ngủ, 2.5 tỷ
Lê Độ, Q.Thanh Khê,

08-07-2020

70m2

2.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt đường Trần Xuân Lê, 50m2, 3 tầng, 2.9 tỷ
Trần Xuân Lê, Q.Thanh Khê,

27-04-2020

50m2

2.9 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Trần Xuân Lê, 125m2, 4 tầng, 8.95 tỷ
Trần Xuân Lê, P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê,

16-03-2020

125m2

8.95 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Cù Chính Lan, 3 tầng, 7.5 tỷ
Cù Chính Lan, Q.Thanh Khê,

04-01-2020

0m2

7.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt rộng 4m đường Nguyễn Tri Phương, 55m2, 3 tầng, 3.45 tỷ
Nguyễn Tri Phương, Q.Thanh Khê,

28-11-2019

55m2

3.45 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Lê Duy Đình, 77m2, ngang 5m, 4 tầng, 7.1 tỷ
Lê Duy Đình, Q.Thanh Khê,

25-11-2019

77m2

7.1 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Hà Huy Tập, 202.1m2, 3 tầng, 18 tỷ
Hà Huy Tập, Q.Thanh Khê,

25-11-2019

202.1m2

18 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà, 110m2, 5 tầng, 25 phòng ngủ, 12.5 tỷ
Q.Thanh Khê,

31-10-2019

110m2

12.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Trần Cao Vân , 65.28m2, ngang 4.08m, 9.5 tỷ
Trần Cao Vân , Q.Thanh Khê,

21-10-2019

65.28m2

9.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt đường Cù Chính Lan, 41m2, nhà cấp 4, 2 phòng ngủ, 1.89 tỷ
Cù Chính Lan, Q.Thanh Khê,

07-10-2019

Đông Nam

41m2

1.89 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt đường Trần Cao Vân , 63m2, ngang 7m, 2 tầng, 2.99 tỷ
Trần Cao Vân , P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê,

03-10-2019

63m2

2.99 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Mẹ Nhu, 148m2, ngang 4.5m, 6.5 tỷ
Mẹ Nhu, Q.Thanh Khê,

27-09-2019

Đông Bắc

148m2

6.5 tỷ

0907.222.888