140 bất động sản tại bán Nhà tại quận Thanh Khê
Cần bán nhà đường Điện Biên Phủ, 100m2, ngang 5m, 3 tầng, 15 tỷ
Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

11-12-2020

100m2

15 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt rộng 3m đường Trần Xuân Lê, 55m2, ngang 5m, nhà cấp 4, 1.98 tỷ
Trần Xuân Lê, Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

18-11-2020

Đông Nam

55m2

1.98 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Điện Biên Phủ, 100m2, 3 tầng, 17.5 tỷ
Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

07-10-2020

Bắc

100m2

17.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt đường Hải Phòng, 47.6m2, 2.75 tỷ
Hải Phòng, Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

06-10-2020

Đông Bắc

47.6m2

2.75 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt rộng 5m đường Điện Biên Phủ, 2 mặt kiệt, 100.65m2, ngang 5m, 4.9 tỷ
Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

01-10-2020

Tây

100.65m2

4.9 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt đường Điện Biên Phủ, 2 mặt kiệt, 30.5m2, 3 tầng, 2.15 tỷ
Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

30-09-2020

Đông Nam

30.5m2

2.15 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Yên Khê 1, 68m2, ngang 4m, 2.48 tỷ
Yên Khê 1, Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

28-09-2020

68m2

2.48 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Trần Cao Vân , 176m2, ngang 5.5m, 3 tầng, 14 tỷ
Trần Cao Vân , Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

23-09-2020

176m2

14 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt đường Nguyễn Phước Nguyên, 50m2, ngang 4m, 2 tầng, 2 phòng ngủ, 2.1 tỷ
Nguyễn Phước Nguyên, Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

16-09-2020

50m2

2.1 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt đường Dũng Sĩ Thanh Khê, 49.8m2, 3 tầng, 2.6 tỷ
Dũng Sĩ Thanh Khê, Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

15-09-2020

Tây Bắc

49.8m2

2.6 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt đường Hà Khê, 63m2, 3 tầng, 4.1 tỷ
Hà Khê, Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

15-09-2020

63m2

4.1 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Yên Khê 1, 57m2, 2 tầng, 3.25 tỷ
Yên Khê 1, Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

09-09-2020

57m2

3.25 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Trần Tống, 90m2, ngang 4.5m, 2 tầng, 3 phòng ngủ, 10 tỷ
Trần Tống, Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

15-07-2020

90m2

10 tỷ

0907.222.888