ĐÀ NẴNG: NĂM 2023 LÀ NĂM KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC, THU HÚT ĐẦU TƯ, GIỮ VỮNG TĂNG TRƯỞNG

1 năm trước

Năm 2023, Đà Nẵng xác định là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”.

 

Kinh tế khởi sắc

Ngày 9/12, Thành uỷ Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, năm 2022, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, bám sát sự chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương tập trung thực hiện quyết liệt Nghị quyết của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và Kế hoạch thực hiện Chủ đề “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”. Nhờ đó, Thành phố đã sớm ổn định tình hình, tạo nền tảng khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Thành phố Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Trong năm 2022, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, làm cơ sở, nền tảng thực hiện các nhiệm vụ chính trị…

Thành uỷ Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII.

Thành uỷ Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII.

Về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trong năm 2022, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chủ đề năm 2022 “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội TP. Đà Nẵng có nhiều khởi sắc, nhất là từ quý II/2022. Cụ thể, GRDP quý II/2022 tăng 12,37%, GRDP quý III/2022 tăng 39,15% và GRDP cả năm 2022 tăng 14,05% so với năm 2021; xếp thứ ba cả nước về tốc độ tăng GRDP.

Tổng thu ngân sách tính đến ngày 30/11/2022 tại Đà Nẵng đạt 23.578 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2021; trong đó, thu nội địa là 18.348 tỷ đồng; thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 5.201 tỷ đồng.

kinh tế thành phố Đà Nẵng có nhiều khởi sắc trong năm 2022.

Kinh tế thành phố Đà Nẵng có nhiều khởi sắc trong năm 2022.

Tính đến ngày 15/11/2022, thành phố Đà Nẵng đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 29 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 10.058 tỷ đồng, gấp 2 lần về số vốn so với cùng kỳ 2021. Chỉ số sản xuất công nghiệp thành phố (IIP) năm 2022 ước tăng 9,1% so với cùng kỳ 2021. Tổng sản lượng thủy sản năm 2022 ước đạt 37.686 tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ 2021...

Theo Thành uỷ Đà Nẵng, dù kinh tế TP.Đà Nẵng phục hồi khá nhanh nhưng chưa đồng đều, một số lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài đạt thấp so với cùng kỳ; việc đầu tư các khu, cụm công nghiệp mới còn chậm. Tiến độ các công trình, dự án trọng điểm chưa đạt như mong muốn …

Tập trung khơi thông các nguồn lực

Chủ đề năm 2023 được Thành uỷ Đà Nẵng xác định là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”.

Vì vậy, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023, bên cạnh đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Thành uỷ Đà Nẵng cho biết sẽ đề xuất Trung ương ban hành cơ chế, chính sách phát triển thành phố, nhất là hình thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực, Khu Phi thuế quan thành phố.

Ngoài ra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực và đẩy mạnh thu hút đầu tư, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đi đôi với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp, ngành và địa phương trong năm 2023, cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, điều tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng.

Về phát triển kinh tế, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đề nghị Ban cán sự đảng UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, nhất là thực hiện Chủ đề “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh đến yêu cầu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh đến yêu cầu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh đến yêu cầu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. Triển khai kế hoạch phục hồi các ngành kinh tế có đóng góp lớn và là mũi nhọn, thế mạnh của thành phố nhưng sụt giảm trong năm 2022.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh theo các Đề án, chương trình đã đề ra và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Tiếp tục đầu tư, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang, tái thiết đô thị, khu dân cư xuống cấp, chung cư, nhà ở xã hội, dự án thoát nước; xây dựng bản đồ ngập úng, hệ thống cảnh báo ngập úng. Triển khai có hiệu quả Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố Môi trường” giai đoạn 2021-2030.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, cần tập trung triển khai nhiệm vụ “đảm bảo an sinh xã hội”; chú trọng giải quyết tốt các vấn đề xã hội; quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc quan điểm Phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội và gắn với phát triển du lịch.

“Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố với khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ quan trọng, cần phải tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo và khẩn trương triển khai thực hiện ngay từ bây giờ. Vì vậy, đề nghị cấp ủy các cấp, nhất là các đồng chí Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt chỉ đạo thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết năm 2023, tạo tiền đề, nền tảng quan trọng cho hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025”, ông Quảng nhấn mạnh.

Nguồn: Hoàng Anh (Theo baodautu.vn)