44 bất động sản tại bán Khách sạn tại quận Sơn Trà
Cần bán Khách sạn đường Võ Nguyên Giáp, 198m2, ngang 10m, giá 80 tỷ
Võ Nguyên Giáp, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

16-06-2021

198m2

80 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Trần Bạch Đằng, 190m2, ngang 10m, giá 68.5 tỷ
Trần Bạch Đằng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

08-06-2021

190m2

68.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Phạm Văn Đồng, 343m2, giá 115 tỷ
Phạm Văn Đồng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

08-06-2021

343m2

115 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hà Bổng, 90m2, ngang 4.5m, giá 18.5 tỷ
Hà Bổng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

08-06-2021

90m2

18.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hà Bổng, 112m2, giá 20 tỷ
Hà Bổng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

31-05-2021

112m2

20 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Phước Trường 11, 100m2, giá 17.5 tỷ
Phước Trường 11, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

31-05-2021

100m2

17.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hồ Nghinh, 107.5m2, giá 25 tỷ
Hồ Nghinh, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

31-05-2021

Đông

107.5m2

25 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Đỗ Thế Chấp, 264m2, ngang 12m, giá 56 tỷ
Đỗ Thế Chấp, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

31-05-2021

264m2

56 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Võ Nguyên Giáp, 738m2, ngang 18m, giá 435 tỷ
Võ Nguyên Giáp, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

11-05-2021

738m2

435 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Võ Văn Kiệt, 268.5m2, ngang 13.5m, giá 105 tỷ
Võ Văn Kiệt, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

11-05-2021

268.5m2

105 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Dương Đình Nghệ, 110m2, giá 17.5 tỷ
Dương Đình Nghệ, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

29-03-2021

110m2

17.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Morrison, 119m2, giá 29 tỷ
Morrison, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

04-03-2021

119m2

29 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn 3 sao đường Võ Văn Kiệt, 358m2, giá 100 tỷ
Võ Văn Kiệt, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

18-02-2021

Nam

358m2

100 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hà Bổng, 202m2, ngang 9m, giá 75 tỷ
Hà Bổng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

03-02-2021

Tây

202m2

75 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn 3 sao đường Hồ Nghinh, 270m2, ngang 13.5m, giá 120 tỷ
Hồ Nghinh, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

03-02-2021

Tây Nam

270m2

120 tỷ

0907.222.888