114 bất động sản tại bán Nhà tại quận Sơn Trà
Cần bán nhà đường Dương Trí Trạch, 75m2, 3 tầng, 8 tỷ
Dương Trí Trạch, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

14-10-2022

75m2

8 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Trần Hưng Đạo, 125m2, ngang 5m, 4 tầng, 33.75 tỷ
Trần Hưng Đạo, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

29-08-2022

125m2

33.75 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Lý Nhật Quang, 151.7m2, 4 tầng, 13.5 tỷ
Lý Nhật Quang, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

25-07-2022

Tây Bắc

151.7m2

13.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Lê Ninh, 88.7m2, ngang 4.5m, 7 tầng, 10 phòng ngủ, 14 tỷ
Lê Ninh, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

09-06-2022

Đông Nam

88.7m2

14 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Nguyễn Thiện Kế, 171.4m2, 11 tỷ
Nguyễn Thiện Kế, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

17-05-2022

Bắc

171.4m2

11 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Trần Hưng Đạo, 125m2, 3 tầng, 20 tỷ
Trần Hưng Đạo, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

18-03-2022

125m2

20 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà, 190m2, 4 tầng, 11.5 tỷ
P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

14-02-2022

190m2

11.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Nại Nghĩa 5, 50m2, 2 tầng, 3 phòng ngủ, 3.15 tỷ
Nại Nghĩa 5, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

16-11-2021

Đông

50m2

3.15 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Mỹ Khê 1, 94.5m2, ngang 4.5m, 3 tầng, 8.9 tỷ
Mỹ Khê 1, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

03-06-2021

94.5m2

8.9 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Bùi Thị Xuân, 101m2, ngang 7.5m, 3 tầng, 10 phòng ngủ, 10.7 tỷ
Bùi Thị Xuân, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

27-05-2021

101m2

10.7 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Lê Văn Thiêm, 92m2, ngang 5m, 3 tầng, 5 phòng ngủ, 7 tỷ
Lê Văn Thiêm, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

27-05-2021

92m2

7 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường An Hải 4, 75m2, ngang 5m, 3 tầng, 3 phòng ngủ, 6.5 tỷ
An Hải 4, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

27-05-2021

Đông Nam

75m2

6.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Lê Thước, 90m2, ngang 5m, 12 tỷ
Lê Thước, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

18-05-2021

Nam

90m2

12 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Nguyễn Chí Diễu, 100m2, ngang 5m, 6.2 tỷ
Nguyễn Chí Diễu, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

18-05-2021

Tây Bắc

100m2

6.2 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Khúc Hạo , 90m2, ngang 5m, 4 tầng, 5 phòng ngủ, 7.5 tỷ
Khúc Hạo , Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

18-05-2021

90m2

7.5 tỷ

0907.222.888