14 bất động sản tại bán Căn hộ tại quận Sơn Trà
Cần bán căn hộ, 14 tỷ
Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

09-06-2022

0m2

14 tỷ

0907.222.888

Cần bán căn hộ, 102m2, 14.5 tỷ
Hoàng Bích Sơn, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

10-01-2022

102m2

14.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán căn hộ thuộc Dự án căn hộ chung cư Nesthome Đà Nẵng, 54m2, 1.38 tỷ
P.Mân Thái, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

16-12-2021

54m2

1.38 tỷ

0907.222.888

Cần bán căn hộ thuộc Dự án căn hộ chung cư Monarchy Đà Nẵng, 76m2, 2 phòng ngủ, 3 tỷ
Trần Hưng Đạo, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

25-05-2021

76m2

3 tỷ

0907.222.888

Cần bán căn hộ thuộc Dự án căn hộ chung cư AZURA Đà Nẵng, 65.3m2, 1 phòng ngủ, 3.23 tỷ
Trần Hưng Đạo, P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

26-02-2021

65.3m2

3.23 tỷ

0907.222.888

Cần bán căn hộ thuộc Dự án căn hộ chung cư AZURA Đà Nẵng, 188m2, 3 phòng ngủ, 8.3 tỷ
Trần Hưng Đạo, P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

23-12-2020

188m2

8.3 tỷ

0907.222.888

Cần bán căn hộ, 2 phòng ngủ, 2.6 tỷ
Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

05-12-2019

0m2

2.6 tỷ

0907.222.888

Cần bán căn hộ, 2 phòng ngủ, 2.7 tỷ
Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

05-12-2019

0m2

2.7 tỷ

0907.222.888

Cần bán căn hộ, 2 phòng ngủ, 2.9 tỷ
Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

05-12-2019

0m2

2.9 tỷ

0907.222.888

Cần bán căn hộ thuộc Dự án căn hộ chung cư AZURA Đà Nẵng, 69m2, 1 phòng ngủ, 3 tỷ
Trần Hưng Đạo, P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

11-11-2016

Đông Bắc

69m2

3 tỷ

0907.222.888

Cần bán căn hộ thuộc FUSION SUITES Đà Nẵng, 63m2, 2 phòng ngủ, 3.5 tỷ
Hoàng Sa, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

18-08-2016

Đông Nam

63m2

3.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán căn hộ thuộc Dự án căn hộ chung cư Monarchy Đà Nẵng, 72.2m2, 2 phòng ngủ, 1.47 tỷ
Trần Hưng Đạo, P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

16-02-2016

Đông

72.2m2

1.47376 tỷ

0907.222.888