89 bất động sản tại Bán khách sạn ven sông Đà Nẵng
Cần bán Khách sạn đường Lâm Hoành, 261.7m2, giá 55 tỷ
Lâm Hoành, Đà Nẵng

16-04-2022

261.7m2

55 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Lê Văn Hưu, 105m2, ngang 5m, giá 15 tỷ
Lê Văn Hưu, Q.Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng

16-06-2021

105m2

15 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Võ Nguyên Giáp, 198m2, ngang 10m, giá 80 tỷ
Võ Nguyên Giáp, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

16-06-2021

198m2

80 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường An Thượng 1, 80m2, ngang 5m, giá 16.5 tỷ
An Thượng 1, Q.Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng

16-06-2021

80m2

16.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Đỗ Bí, 243m2, ngang 13.5m, giá 73 tỷ
Đỗ Bí, Q.Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng

16-06-2021

243m2

73 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Trần Bạch Đằng, 190m2, ngang 10m, giá 68.5 tỷ
Trần Bạch Đằng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

08-06-2021

190m2

68.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Phạm Văn Đồng, 343m2, giá 115 tỷ
Phạm Văn Đồng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

08-06-2021

343m2

115 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hà Bổng, 90m2, ngang 4.5m, giá 18.5 tỷ
Hà Bổng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

08-06-2021

90m2

18.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hà Bổng, 112m2, giá 20 tỷ
Hà Bổng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

31-05-2021

112m2

20 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Phước Trường 11, 100m2, giá 17.5 tỷ
Phước Trường 11, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

31-05-2021

100m2

17.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hồ Nghinh, 107.5m2, giá 25 tỷ
Hồ Nghinh, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

31-05-2021

Đông

107.5m2

25 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Đỗ Thế Chấp, 264m2, ngang 12m, giá 56 tỷ
Đỗ Thế Chấp, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

31-05-2021

264m2

56 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Võ Nguyên Giáp, 738m2, ngang 18m, giá 435 tỷ
Võ Nguyên Giáp, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

11-05-2021

738m2

435 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Võ Văn Kiệt, 268.5m2, ngang 13.5m, giá 105 tỷ
Võ Văn Kiệt, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

11-05-2021

268.5m2

105 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Dương Đình Nghệ, 110m2, giá 17.5 tỷ
Dương Đình Nghệ, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

29-03-2021

110m2

17.5 tỷ

0907.222.888