42 bất động sản tại Bán khách sạn ven biển Đà Nẵng
Cần bán Khách sạn đường Lâm Hoành, 261.7m2, giá 55 tỷ
Lâm Hoành, Đà Nẵng

16-04-2022

261.7m2

55 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Đỗ Bí, 243m2, ngang 13.5m, giá 73 tỷ
Đỗ Bí, Q.Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng

16-06-2021

243m2

73 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Phạm Văn Đồng, 343m2, giá 115 tỷ
Phạm Văn Đồng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

08-06-2021

343m2

115 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hà Bổng, 112m2, giá 20 tỷ
Hà Bổng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

31-05-2021

112m2

20 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Dương Đình Nghệ, 110m2, giá 17.5 tỷ
Dương Đình Nghệ, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

29-03-2021

110m2

17.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường An Thượng 2, 90m2, giá 19 tỷ
An Thượng 2, Q.Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng

24-03-2021

90m2

19 tỷ

0907.222.888

đường An Thượng 29, 162m2, ngang 9m, giá 46 tỷ
An Thượng 29, Q.Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng

18-02-2021

Nam

162m2

46 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn 4 sao đường Đỗ Bá, 878m2, ngang 20m, giá 480 tỷ
Đỗ Bá, Q.Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng

18-02-2021

878m2

480 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hà Bổng, 202m2, ngang 9m, giá 75 tỷ
Hà Bổng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

03-02-2021

Tây

202m2

75 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn 3 sao đường Hồ Nghinh, 270m2, ngang 13.5m, giá 120 tỷ
Hồ Nghinh, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

03-02-2021

Tây Nam

270m2

120 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Lê Mạnh Trinh, 234m2, ngang 11.7m, giá 34 tỷ
Lê Mạnh Trinh, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

03-02-2021

Đông

234m2

34 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn 4 sao đường Võ Nguyễn Giáp, 280m2, ngang 14m, giá 110 tỷ
Võ Nguyễn Giáp, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

21-01-2021

280m2

110 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn 3 sao đường Hà Bổng, 389m2, ngang 17.3m, giá 89 tỷ
Hà Bổng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

21-01-2021

389m2

89 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hồ Nghinh, 190m2, ngang 10m, giá 75.45 tỷ
Hồ Nghinh, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

06-01-2021

190m2

75.45 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hà Bổng, 101.25m2, ngang 4.5m, giá 18.5 tỷ
Hà Bổng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

06-01-2021

101.25m2

18.5 tỷ

0907.222.888