89 bất động sản tại Bán khách sạn tại Đà Nẵng
Cần bán Khách sạn đường Hà Bổng, 101.25m2, ngang 4.5m, giá 18.5 tỷ
Hà Bổng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

06-01-2021

101.25m2

18.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Dương Đình Nghệ, 184m2, ngang 9.2m, giá 36 tỷ
Dương Đình Nghệ, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

06-01-2021

184m2

36 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hồ Nghinh, 200m2, giá 68 tỷ
Hồ Nghinh, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

06-01-2021

200m2

68 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Lý Văn Tố, 172m2, ngang 10m, giá 23 tỷ
Lý Văn Tố, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

30-11-2020

Đông

172m2

23 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường An Thượng 2, 90m2, ngang 5m, giá 16 tỷ
An Thượng 2, Q.Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng

30-11-2020

Tây

90m2

16 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Ngô Thi Sỹ, 101m2, ngang 5m, giá 14 tỷ
Ngô Thi Sỹ, Q.Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng

27-11-2020

Nam

101m2

14 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Ông Ích Khiêm, 111m2, giá 17.5 tỷ
Ông Ích Khiêm, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

10-11-2020

111m2

17.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hồ Xuân Hương, 443m2, giá 79 tỷ
Hồ Xuân Hương, Q.Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng

09-11-2020

Tây Nam

443m2

79 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Chính Hữu, 119m2, giá 24.5 tỷ
Chính Hữu, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

09-10-2020

Tây Nam

119m2

24.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Dương Đình Nghệ, 370m2, ngang 18.4m, giá 75 tỷ
Dương Đình Nghệ, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

09-10-2020

Bắc

370m2

75 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Loseby, 115m2, giá 16.5 tỷ
Loseby, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

09-10-2020

115m2

16.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hà Chương, 134.4m2, ngang 7.1m, giá 34 tỷ
Hà Chương, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

08-10-2020

Nam

134.4m2

34 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Dương Đình Nghệ, 180m2, ngang 9m, giá 60 tỷ
Dương Đình Nghệ, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

08-10-2020

Bắc

180m2

60 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Phan Tôn, 122m2, giá 35 tỷ
Phan Tôn, Q.Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng

17-07-2020

122m2

35 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hoàng Văn Thụ, 300m2, giá 25 tỷ
Hoàng Văn Thụ, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

15-07-2020

300m2

25 tỷ

0907.222.888