VÌ SAO ĐÀ NẴNG HỦY BỎ QUI ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT RẺO?

6 tháng trước

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - Huỳnh Đức Thơ đã kí Quyết định số 5676/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3862/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 về qui định quản lí, sử dụng đất rẻo trên địa bàn thành phố.

Theo Quyết định, đối với các trường hợp đã được UBND thành phố phê duyệt phương án sử dụng đất rẻo thì đề nghị UBND các quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện.

Việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3862/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 nhằm quản lí, sử dụng đất rẻo theo đúng Luật đất đai.

Vì sao Đà Nẵng hủy bỏ qui định quản lí, sử dụng đất rẻo? - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - Huỳnh Đức Thơ đã kí Quyết định số 5676/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3862/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 về qui định quản lí, sử dụng đất rẻo trên địa bàn thành phố. (Ảnh chụp màn hình).

Theo Quyết định số 3862/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 về quản lí, sử dụng đất rẻo thì đất rẻo là phần diện tích còn lại sau khi đã được Nhà nước bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án qui hoạch, chỉnh trang, phát triển đô thị nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất để sử dụng phù hợp với qui hoạch. 

Từ khi UBND thành phố ban hành Quyết định số 3862 về quản lí, sử dụng đất rẻo, đến giữa năm 2019 đã tiếp nhận được 1.165 trường hợp.

Kết quả có 142 trường hợp đã được UBND thành phố phê duyệt phương án sử dụng đất rẻo, 71 trường hợp đang trình UBND thành phố phê duyệt phương án, 24 trường hợp trả hồ sơ do không đủ điều kiện, còn lại 928 trường hợp đang rà soát để xử lí.

Ngoài ra, đã có 77 trường hợp được UBND các quận, huyện ban hành Quyết định giao đất rẻo cho người dân.

Vì sao Đà Nẵng hủy bỏ qui định quản lí, sử dụng đất rẻo? - Ảnh 2.

Đà Nẵng thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3862/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 nhằm quản lí, sử dụng đất rẻo theo đúng Luật đất đai. Trong ảnh, một góc thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Luận).

Trước đó, ngày 30/10, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng tổ chức chương trình "HĐND với cử tri" lần thứ 6.

Lãnh đạo Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho biết, đất rẻo chỉ người dân mới biết, nắm rõ nhất. Ngay cả cấp lãnh đạo phường cũng khó nắm được cụ thể.

HĐND TP Đà Nẵng đã giao UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện tổng kiểm tra, rà soát, tổng hợp quĩ đất rẻo cụ thể trên địa bàn quận, huyện; báo cáo đề xuất phương án sử dụng đất rẻo trình UBND thành phố phê duyệt theo đúng qui định của pháp luật.

Nguồn: Văn Luận (Theo Đời sống & Pháp lý)