THANH TRA VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

1 năm trước

Ngày 6-6, Phó chánh Thanh tra thành phố Lương Công Tuấn cho biết vừa công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng đất trước và sau cổ phần hóa tại Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng.

Dự án Khu phức hợp

Dự án Khu phức hợp The Monarchy tại khu vực An Trung, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà do Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Theo Quyết định số 46/QĐ-TTTP ngày 25-5-2020 của Thanh tra thành phố, đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trước và sau cổ phần hóa tại Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng; thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra; đoàn Thanh tra gồm 6 thành viên do ông Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng phòng Thanh tra 2 (Thanh tra thành phố)  làm trưởng đoàn.

​Phó Chánh Thanh tra Lương Công Tuấn đã yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch, làm tốt các quyền và nghĩa vụ trong hoạt động thanh tra, quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra; thực hiện đúng quy chế phát ngôn và quy định bảo vệ bí mật; thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, tài liệu do đối tượng và các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp và quản lý sử dụng theo đúng quy định của pháp luật. 

Đối với đối tượng thanh tra, Phó Chánh Thanh tra thành phố đề nghị Công ty và các đơn vị liên quan cử người làm đầu mối liên hệ với Đoàn Thanh tra, nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của đối tượng thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra, nhất là cung cấp chính xác, đầy đủ thông tin, tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra và và và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp. 

Được biết, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra thành phố đã được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt.

Nguồn: Triệu Tùng (Theo baodanang.vn)