SANG TÊN SỔ ĐỎ: CÁC MỐC THỜI GIAN NGƯỜI DÂN CẦN NẮM RÕ

1 tháng trước

Khi sang tên sổ đỏ, người dân cần nắm rõ các mốc thời gian để thực hiện cho đúng thời hạn mà pháp luật quy định.