Phân tích số liệu điều tra kinh tế phục vụ kế hoạch phát triển thành phố

10 tháng trước

Chiều 24-5, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế Đà Nẵng năm 2017.

Theo báo cáo, Đà Nẵng thành lập 64 ban chỉ đạo các cấp và 8 tổ thường trực giúp việc với 423 thành viên tham gia, thực hiện điều tra trên phạm vi toàn thành phố.

Theo kết quả điều tra, tổng số cơ sở thuộc khối doanh nghiệp được thu thập thông tin đến ngày 31-12-2016 là 18.906 doanh nghiệp, hợp tác xã. Trong đó nhóm doanh nghiệp đang hoạt động 15.550 doanh nghiệp và gần 75.000 hộ kinh doanh cá thể, 2.000 cơ sở hành chính sự nghiệp, tôn giáo, tín ngưỡng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Trưởng ban chỉ đạo, biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm, nhiệt tình của cán bộ, công chức ngành Thống kê thành phố với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành liên quan trong công tác tổng điều tra.

Tuy nhiên, kết quả ban đầu mới phản ảnh về mặt lượng, còn về nội hàm, Cục Thống kê thành phố cần thực hiện các bước phân tích tiếp theo để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh yêu cầu trong thời gian tới, Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ: tổng hợp và phân tích số liệu tổng điều tra kinh tế, nhằm đánh giá thực trạng tình hình kinh tế của thành phố.

Kết quả của cuộc tổng điều tra kinh tế có vai trò hết sức quan trọng và cơ sở để xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội. Khi có kết quả chính thức tổng điều tra Trung ương công bố, Cục Thống kê thành phố tiến hành phân tích, in ấn, phát hành ấn phẩm thống kê làm tư liệu và công bố số liệu theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, tổng điều tra kinh tế 5 năm tổ chức một lần, do đó số liệu liên quan đến tất cả các ngành kinh tế (trừ nông, lâm, thủy sản), vì vậy đề nghị Cục Thống kê tiến hành rà soát lại chỉ tiêu GRDP năm 2016 để bảo đảm tính đúng, tính đủ giá trị của các ngành đóng góp vào tổng sản phẩm trên địa bàn.

Ngoài ra, UBND thành phố giao Cục Thống kê thành phố tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, địa phương nhằm thực hiện tốt các công việc còn lại của Ban chỉ đạo Trung ương; đồng thời, thường xuyên báo cáo những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện để UBND thành phố chỉ đạo kịp thời.

Dịp này, UBND thành phố tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Thành Lân - baodanang.vn