NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BẤT NGỜ GIẢM THÊM LOẠT LÃI SUẤT ĐIỀU HÀNH

7 tháng trước

Mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước bằng VNĐ là 0,8%/năm.

Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông báo về quyết định lãi suất áp dụng với tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tiền gửi của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước cho biết quyết định này nhằm phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mặt bằng lãi suất trên thị trường.

Quyết định có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/12/2019.

img_0264_ipun

Ngân hàng Nhà nước bất ngờ giảm thêm loạt lãi suất điều hành. (Ảnh: Thanh Niên).

Cụ thể, mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước bằng VNĐ là 0,8%/năm.

Lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm, lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0,05%/năm.

So với quyết định trước đó ban hàng hồi tháng 7, lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VNĐ của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước đã giảm 0,4%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi bằng VNĐ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô tại Ngân hàng Nhà nước là 0,8%/năm.

Lãi suất tiền gửi bằng VNĐ của Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước là 1%/năm và bằng ngoại tệ là 0,05%/năm.

Lãi suất tiền gửi bằng VNĐ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là 0,8%/năm.

Trước đó, ngày 19/11, Ngân hàng Nhà nước cũng đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay ngắn hạn của các tổ chức tín dụng đối với một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

Cụ thể, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ đối với các nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao giảm từ 6,5%/năm xuống còn 6%/năm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 7,5%/năm xuống còn 7%/năm.

Song song đó, Ngân hàng Nhà nước cũng quyết định giảm lãi suất huy động tiền gửi, có hiệu lực kể từ ngày 19/11.

Cụ thể, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kì hạn và có kì hạn dưới 1 tháng giảm từ 1%/năm xuống còn 0,8%/năm.

Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 5,5%/năm xuống còn 5%/năm.

Trường hợp, tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính, thì lãi suất tối đa giảm từ 6%/năm xuống 5,5%/năm.

Ngân hàng Nhà nước cho biết từ đầu năm đến nay đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Thanh khoản của các tổ chức tín dụng đảm bảo và có dư thừa, thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định.

Nguồn: Quốc Minh (Theo Đời sống & Pháp lý)