HOT!!! FPT CITY VỪA ĐƯỢC CHẤP THUẬN BÁN THÊM 545 LÔ ĐẤT NỀN

7 tháng trước

CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG

CHO NGƯỜI DÂN TỰ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI KĐT FPT CITY ĐÀ NẴNG

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 6789/UBND-QLĐT ngày 29/8/2018 của UBND TP Đà Nẵng về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng, Công văn số 8349/SXD-PTĐT ngày 12/9/2018 của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng về việc cung cấp các tài liệu liên quan đến dự án Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng và các tài liệu kèm theo. Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng.

Cụ thể, tại Công văn số 1804/BXD-PTĐT ngày 07/8/2017, Bộ Xây dựng đã có ý kiến cụ thể về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các khu vực của dự án Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng đã được đầu tư theo các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị và Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Tại Công văn số 6789/UBND-QLĐTh ngày 29/8/2018, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến thống nhất về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với 545 lô đất ở chia lô tại dự án Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng.

Bộ Xây dựng thấy rằng, Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Đà Nẵng đã ủy quyền để UBND TP Đà Nẵng xem xét, quyết định chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết đối với từng trường hợp dự án cụ thể.

Nghị định đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, vì vậy đề nghị UBND TP Đà Nẵng khẩn trương phê duyệt khu vực phát triển đô thị để có đủ cơ sở thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP và văn bản pháp luật liên quan về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng.

 

Theo Huyền Trang 

Báo Xây Dựng