ĐỀ XUẤT TP ĐÀ NẴNG ĐƯỢC VAY THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

4 tuần trước

Theo đề xuất mới đây của Bộ Tài Chính, TP Đà Nẵng được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ quĩ dự trữ tài chính của thành phố... với tổng mức dư nợ vay không quá 60% số thu ngân sách phân cấp cho thành phố.

Đề xuất TP Đà Nẵng được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Đà Nẵng).

Mới đây, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung qui định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lí đối với thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, dự thảo đề xuất TP Đà Nẵng được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ quĩ dự trữ tài chính của thành phố, các tổ chức tài chính trong nước, từ nguồn vay về cho vay lại của Chính phủ với tổng mức dư nợ vay không quá 60% số thu ngân sách phân cấp cho thành phố.

Theo Bộ Tài chính, cơ chế này giúp Đà Nẵng tăng tính chủ động, kịp thời bố trí vốn cho các dự án theo tiến độ.

Đồng thời, Đà Nẵng có thêm dư địa được vay, phù hợp với bối cảnh thực hiện đẩy mạnh cơ chế cho chính quyền địa phương vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài, thay vì cấp phát như trước đây, vay từ quĩ dự trữ tài chính,...

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ một số điều khoản về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Dự thảo được đề xuất trong bối cảnh chính sách phát triển TP Đà Nẵng còn một số hạn chế như cơ chế, chính sách đặc thù cho Đà Nẵng chậm được ban hành, một số rào cản, vướng mắc chưa được tháo gỡ kịp thời

Không chỉ vậy, thành phố vẫn còn những thách thức về công tác quản lí như qui hoạch đô thị và đất đai, nguồn vốn đầu tư phát triển chưa đáp ứng nhu cầu, thu hút đầu tư nước ngoài còn hạn chế, sự liên kết hợp tác chưa hiệu quả của thành phố với các địa phương trong vùng,...

Nguồn: (Theo doisongphaply.phapluatxahoi.vn)