ĐÀ NẴNG: YÊU CẦU CHỦ ĐẦU TƯ LẮP ĐẶT BIỂN BÁO CÔNG TRÌNH TẠI CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

3 tháng trước

Chủ đầu tư có trách nhiệm lắp đặt biển báo công trình tại công trường xây dựng, trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng.

Để phục vụ cho việc thi công xây dựng công trình đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và một số nội dung khác cần thiết trong quá trình thi công xây dựng tại công trường và để cơ quan chức năng, người dân tiện theo dõi, giám sát theo quy định, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có văn bản số 4366/SXD-TTS về việc thực hiện một số yêu cầu đối với công trường xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND quận, huyện thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc tuân thủ một số yêu cầu đối với công trường xây dựng của các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn theo quy định tại Điều 109 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và theo quy định tại Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND thành phố.

Đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát các dự án trên địa bàn thành phố thực hiện đầy đủ các yêu cầu đối với công trường xây dựng theo quy định tại Điều 109 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

QLDT02

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm lắp đặt biển báo công trình tại công trường xây dựng, trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng.

Cụ thể: Chủ đầu tư có trách nhiệm lắp đặt biển báo công trình tại công trường xây dựng, trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng. Nội dung biển bao gồm: Tên, quy mô công trình; Ngày khởi công, ngày hoàn thành; Tên, địa chỉ, số điện thoại của chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tổ chức thiết kế xây dựng và tổ chức hoặc cá nhân giám sát thi công xây dựng; Bản vẽ phối cảnh công trình.

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm quản lý toàn bộ công trường xây dựng theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp chủ đầu tư tổ chức quản lý. Nội dung quản lý công trường xây dựng bao gồm: Xung quanh khu vực công trường xây dựng phải có rào ngăn, trạm gác, biển báo dễ nhìn, dễ thấy để bảo đảm ngăn cách giữa phạm vi công trường với bên ngoài.

Việc bố trí công trường trong phạm vi thi công của công trình phải phù hợp với bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng thi công được duyệt và điều kiện cụ thể của địa điểm xây dựng. Vật tư, vật liệu, thiết bị chờ lắp đặt phải được sắp xếp gọn gàng theo thiết kế tổng mặt bằng thi công.

Trong phạm vi công trường xây dựng phải có các biển báo chỉ dẫn về sơ đồ tổng mặt bằng công trình, an toàn, phòng, chống cháy, nổ và các biển báo cần thiết khác.

Nhà thầu thi công xây dựng phải có các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện ra vào công trường, tập kết và xử lý chất thải xây dựng phù hợp, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh khu vực công trường xây dựng.

Sở Xây dựng đề nghị UBND quận, huyện, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố căn cứ nội dung triển khai thực hiện.

Nguồn: Nguyễn Tuấn (Theo phapluatplus.vn)