ĐÀ NẴNG: TRIỂN KHAI DỰ ÁN GẮN VỚI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG

2 tuần trước

Sau khi công bố điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ, việc triển khai các đồ án quy hoạch phân khu đang được tiến hành. Sở Xây dựng cho biết, dù phải tuân thủ các quy định của Luật Quy hoạch nhưng vẫn bảo đảm thuận lợi triển khai các dự án đầu tư.

Các quy hoạch phân khu chức năng đang triển khai thực hiện trên cơ sở điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. TRONG ẢNH: Đô thị Đà Nẵng nhìn từ quận Sơn Trà.Ảnh: TRIỆU TÙNG

Các quy hoạch phân khu chức năng đang triển khai thực hiện trên cơ sở điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. TRONG ẢNH: Đô thị Đà Nẵng nhìn từ quận Sơn Trà. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Tuân thủ các quy định về lập quy hoạch

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Phùng Phú Phong, việc triển khai đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cần nhiều thời gian để thực hiện các chương trình, kế hoạch, quy hoạch, đồ án. Sau khi công bố công khai đồ án quy hoạch được duyệt, Sở Xây dựng đã số hóa toàn bộ tài liệu; đăng tải hồ sơ đầy đủ trên trang thông tin điện tử; cập nhật vào hệ thống GIS thuộc đề án “Xây dựng thành phố thông minh”, cập nhật bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; đồng thời tiếp tục cập nhật hệ thống bản đồ cần thiết khác. Qua đó, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân biết, giám sát thực hiện và nghiên cứu các dự án đầu tư tại thành phố.

Sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân hiện nay tập trung về tiến độ lập các phân khu chức năng. UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức lập quy hoạch các phân khu như: trình thẩm định phê duyệt nhiệm vụ, kinh phí thực hiện, trình bố trí nguồn vốn thực hiện, ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ. Các đơn vị được giao nhiệm vụ về lập quy hoạch phân khu đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, một số địa phương chưa hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

Các sở: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp nghiên cứu, tham mưu xây dựng các đề án thành lập trung tâm tài chính, khu phi thuế quan... Về rà soát, điều chỉnh, lập quy hoạch các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, hiện các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện từ nay đến quý 1-2023. Về rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, đề án, chương trình, kế hoạch phát triển các ngành, phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển ngành có liên quan bảo đảm phù hợp và kịp thời; tích hợp vào quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện các sở, ban, ngành đã hoàn thành nội dung tích hợp giai đoạn 2 vào nội dung quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030.

Bảo đảm triển khai các dự án đầu tư

Theo Sở Xây dựng, việc lập quy hoạch phân khu trên cơ sở nội dung Quy hoạch chung năm 2021 cần thời gian theo quy định của pháp luật 700 ngày. Tuy nhiên, các đơn vị được UBND thành phố giao nhiệm vụ sẽ rút ngắn thời gian xuống dưới 650 ngày. Để bảo đảm tiến độ theo Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 10-6-2021, UBND thành phố đã liên tục có các chỉ đạo nghiên cứu, rút ngắn quy trình thực hiện các thủ tục, sớm phê duyệt các quy hoạch, đề án, trong đó trọng tâm là quy hoạch các phân khu kết thúc trước tháng 6-2023. Về việc đóng góp ý tưởng quy hoạch phân khu chức năng, có 6 đơn vị đăng ký thực hiện đối với 7/12 phân khu.

Cụ thể, phân khu sườn đồi diện tích: 2.729ha; phân khu sân bay diện tích: 1.327ha; phân khu đô thị huyện lỵ Hòa Vang diện tích: 200ha; phân khu Khu du lịch quốc gia Sơn Trà diện tích: 4.232ha; phân khu công nghệ cao diện tích: 5.558ha; phân khu cảng biển Liên Chiểu diện tích: 1.285ha; phân khu ven bờ sông Hàn và bờ đông diện tích: 6.644ha; phân khu đổi mới sáng tạo diện tích: 3.903ha; phân khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: 2.986ha; phân khu ven vịnh Đà Nẵng diện tích: 1.530ha; phân khu trung tâm lõi xanh diện tích: 4.775ha; phân khu du lịch thuộc khu sinh thái phía tây diện tích: 57.692ha, trong đó các dự án du lịch có diện tích: 1.925ha. Việc tiến hành lập quy hoạch phân khu chức năng chủ yếu vừa được phê duyệt dự toán và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch.

Ông Phùng Phú Phong cho biết, qua tham mưu, đề xuất của các sở, ban, ngành, UBND thành phố đã thống nhất cho phép tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết để bảo đảm yêu cầu về đầu tư phát triển, nhất là các công trình công cộng phục vụ lợi ích cộng đồng có tính cấp bách hiện nay. Việc điều chỉnh quy hoạch phân khu cũng được xem xét để tích hợp, cập nhật vào quá trình lập quy hoạch phân khu theo Quy hoạch chung năm 2021.

Trong đó có việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng để sớm trình Bộ Giao thông vận tải thẩm định, phê duyệt theo trình tự quy định. Về xây dựng các cơ chế, chính sách về đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất lớn thông qua kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2021-2025; đề xuất danh mục và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hằng năm; lập kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 của thành phố Đà Nẵng; đánh giá tiềm năng đất đai và hiện trạng sử dụng đất của thành phố, tính hợp lý và hiệu quả sử dụng đất của thành phố. Đồng thời, lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp quận, huyện của thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nguồn: Triệu Tùng (Theo baodanang.vn)