ĐÀ NẴNG SẼ KHẢO SÁT GIÁ ĐẤT THỊ TRƯỜNG ĐỂ ĐIỀU CHỈNH GIÁ TỪ NĂM 2022

2 tháng trước

Đà Nẵng sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn điều tra, khảo sát xác định giá đất phổ biến thị trường trên địa bàn thành phố để phục vụ cho việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất mới, áp dụng từ ngày 1/1/2022.

Sở Tài chính TP Đà Nẵng đã mời các Công ty Tư vấn Thẩm định giá gửi Báo giá chi phí dự toán dịch vụ điều tra, khảo sát xác định giá đất đối với các khu vực, vị trí, tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng. Thời điểm khảo sát để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất được thực hiện từ ngày 1/10.

Sở Tài chính sẽ thực hiện các thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn điều tra, khảo sát xác định giá đất phổ biến thị trường trên địa bàn TP Đà Nẵng để phục vụ cho việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố áp dụng từ ngày 1/1/2022 theo đúng quy định.

Đà Nẵng sẽ khảo sát giá đất thị trường để điều chỉnh giá từ năm 2022 - Ảnh 1.

Đà Nẵng sẽ khảo sát giá đất thị trường để điều chỉnh giá từ năm 2022. (Ảnh: Chu Lai).

Gần đây nhất, ngày 29/3, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã ban hành quyết định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn thành phố.

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 cơ bản tương đương Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020, chỉ điều chỉnh giảm 109 vị trí, tuyến đường cho phù hợp với các tuyến đường lân cận trong cùng khu vực.

UBND TP Đà Nẵng cũng đã ban hành quyết định quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố.

Trong đó, điều chỉnh giảm tỷ lệ để tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm trên địa bàn thành phố từ 2% xuống 1%. Đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, tỷ lệ này giảm từ 0,7% xuống 0,5%.

Các trường hợp giữ nguyên mức cũ không điều chỉnh: Tỷ lệ áp dụng đối với đất thuê để khai thác đất đồi, khai thác đá xây dựng và đất thuê để khai thác khoáng sản khác là 3%; tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất trong Khu công nghệ cao là 1%; tỷ lệ % áp dụng đối với đất thuộc địa bàn các xã Hòa Phú, Hòa Bắc, Hòa Ninh là 0,5%.

Nguồn: Chu Lai (Theo doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn)