ĐÀ NẴNG NÓI VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN XỬ LÍ SỔ ĐỎ SAI PHẠM

1 năm trước

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có hướng dẫn xử lý vướng mắc về việc cấp sổ đỏ của TP Đà Nẵng liên quan đến sai phạm đất đai theo kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ.

Đà Nẵng nói về việc hướng dẫn xử lý sổ đỏ sai phạm - Báo Người lao ...

Chiều 29-5, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TP Đà Nẵng đã có phản hồi thông tin báo chí, nói rõ về hướng dẫn xử lý vướng mắc về cấp giấy chứng nhận liên quan đến kết luận 2852, năm 2012 của Thanh tra Chính phủ về sai phạm đất đai ở Đà Nẵng.

Cụ thể, Sở TN-MT TP Đà Nẵng thông tin, Bộ TN-MT đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo kiểm tra các hồ sơ đã cấp giấy chứng nhận trước đây, căn cứ vào hồ sơ giao đất, cho thuê đất và quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp giấy chứng nhận để xác định thời hạn sử dụng đất cụ thể.

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp được xác định thời hạn ổn định lâu dài trong giai đoạn thực hiện Luật Đất đai năm 2003 hoặc Luật Đất đai năm 2013 chỉ đối với trường hợp giao đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy định của pháp luật đất đai năm 1993.

Đối với trường hợp xác định thời hạn sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật đất đai, Bộ TN-MT cũng đã đưa ra những hướng dẫn giải quyết cụ thể như sau:

Trường hợp thời hạn sử dụng đất được xác định không đúng quy định của pháp luật đất đai, người được cấp sổ đỏ chưa chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì thực hiện thu hồi sổ đỏ đã cấp và cấp lại sổ đỏ cho người sử dụng đất theo quy định.

Trường hợp thời hạn sử dụng đất được xác định không đúng quy định của pháp luật đất đai nhưng người được cấp sổ đỏ đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật về đất đai thì cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ không thu sổ đỏ đã cấp. Việc thu hồi sổ đỏ chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của TAND đã được thi hành theo quy định.

Việc đề xuất cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trên sổ đỏ đã cấp thành đất ở đối với trường hợp đã cấp sổ đỏ vào mục đích sản xuất kinh doanh, thời hạn ổn định lâu dài theo đơn giá đất ở là không có căn cứ thực hiện. Việc chuyển từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở được thực hiện theo thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành.

Nguồn: B.Vân (Thao nld.com.vn)