ĐÀ NẴNG: NHIỀU KẾT QUẢ SAU 3 NĂM TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN THÀNH PHỐ THÔNG MINH

1 năm trước

Sau hơn 3 năm kể từ khi UBND thành phố ban hành Quyết định số 6439/QĐ-UBND ngày 29-12-2018 về đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030, Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả, cơ bản hoàn thành các mục tiêu cụ thể.

Người dân trải nghiệm 5G do Tập đoàn Viễn thông - Quân đội Viettel cung cấp tại Đà Nẵng.  Ảnh: M.Q

Người dân trải nghiệm 5G do Tập đoàn Viễn thông - Quân đội Viettel cung cấp tại Đà Nẵng. Ảnh: M.Q

Hình thành hạ tầng, nền tảng và cơ sở dữ liệu thông minh

Đề án thành phố thông minh xây dựng lộ trình triển khai theo 3 giai đoạn: đến năm 2020, sẵn sàng hạ tầng, nền tảng và dữ liệu thông minh; đến năm 2025, thông minh hóa các ứng dụng và đến năm 2030 là thông minh hóa ứng dụng cộng đồng và hoàn thành xây dựng đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN.

Trong giai đoạn 2019-2021, đề án thành phố thông minh có 13 mục tiêu và thành phố đã hoàn thành 12/13 mục tiêu. Cụ thể là mạng đô thị MAN được mở rộng, kết nối đến các cơ quan Đảng và các đơn vị sự nghiệp; trung tâm dữ liệu thành phố bảo đảm nâng cao năng lực cài đặt, triển khai các cơ sở dữ liệu (CSDL) và ứng dụng thông minh; hình thành trung tâm giám sát, điều hành và xử lý tập trung, đa nhiệm giai đoạn 1 để kết nối và phân tích dữ liệu liên ngành, cung cấp các chỉ số kinh tế - xã hội và đô thị (KPI). Tiếp đó, hoàn thiện cơ bản hệ thống giám sát giao thông qua camera thông minh, điều khiển đèn tín hiệu tự động và tập trung; hoàn thành cổng thông tin giao thông trực tuyến giai đoạn 1...

Nhiều giải pháp về công nghệ cũng đạt mục tiêu như hoàn thiện cơ bản CSDL ngành y tế và hồ sơ điện tử sức khỏe công dân gắn với mã bệnh án điện tử (ID), hoàn thiện các bệnh viện điện tử và triển khai 1 bệnh viện thông minh; bắt đầu triển khai mô hình thành phố thông minh khu vực quận Liên Chiểu cùng với một số cụm đô thị thông minh như: Khu Công nghệ cao; Khu Công viên phần mềm số 2, Khu Công nghệ thông tin tập trung. Riêng mục tiêu cuối đã đề ra là triển khai thí điểm thẻ du lịch thông minh dự kiến sẽ công bố, đưa vào sử dụng cuối năm 2022 để sớm hoàn thành 13/13 mục tiêu.

Thành phố đã triển khai 34 dự án, chương trình thuộc đề án thành phố  thông minh với kinh phí bố trí từ ngân sách địa phương. Đến nay, có 21 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng với tổng kinh phí thực hiện 97,9 tỷ đồng; 5 dự án đã phê duyệt hồ sơ thiết kế thi công - dự toán với tổng kinh phí dự kiến 147,5 tỷ đồng và đưa vào sử dụng năm 2022-2023; 3 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng kinh phí dự kiến 8,5 tỷ đồng, hiện đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế thi công - dự toán để đưa vào sử dụng trong năm 2023; 4 dự án đang hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư và 1 dự án tạm dừng. Theo đó, dự án hoàn thiện hệ thống giám sát an ninh trật tự tạm dừng để gộp chung với dự án hiện đại hóa trung tâm thông tin chỉ huy kết hợp hệ thống camera và các phần mềm thông minh...

Nhân viên Công ty TNHH ST United (quận Ngũ Hành Sơn) đang làm việc.  Ảnh: M.Q

Nhân viên Công ty TNHH ST United (quận Ngũ Hành Sơn) đang làm việc. Ảnh: M.Q

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong tâm đến năm 2025

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Trần Ngọc Thạch cho biết, việc triển khai đề án thành phố thông minh được gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17-6-2021 của Thành ủy về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 28-8-2021 về việc ban hành đề án Chuyển đổi số trên địa bàn Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan thành phố, công tác quản lý điều hành từng bước chuyển từ môi trường truyền thống sang môi trường số, bắt đầu sử dụng dữ liệu số trong chỉ đạo điều hành, cung cấp dịch vụ công theo hướng dịch vụ số. Đề án thành phố thông minh góp phần không nhỏ trong công tác phòng, chống Covid-19 và quá trình phục hồi, phát triển kinh tế thành phố, nhất là phát triển kinh tế số; cung cấp nhiều dịch vụ, tiện ích thông minh cho người dân, dần tạo được thói quen, kỹ năng số trong người dân, phát triển xã hội số.

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu của đề án thành phố thông minh, thời gian tới, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 7-4-2022 về kế hoạch thực hiện đề án thành phố thông minh trong năm 2022-2025, trong đó ưu tiên một số nhiệm vụ như phát triển hạ tầng mạng di động 5G, hạ tầng Internet vạn vật (IoT); hoàn thành nâng cấp, mở rộng trung tâm dữ liệu thành phố với nền tảng điện toán đám mây; xây dựng quy hoạch mạng lưới hệ thống camera giám sát trên địa bàn thành phố, hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung bảo đảm khả năng xử lý đa dạng các loại dữ liệu; tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các trung tâm giám sát chuyên ngành; hình thành hệ thống CSDL hạ tầng đô thị đồng bộ, thống nhất trên hệ thống thông tin địa lý GIS với đầy đủ các lớp dữ liệu đất đai, xây dựng, giao thông…

Để thực hiện các mục tiêu trên, ông Trần Ngọc Thạch cho biết, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai sử dụng, khai thác hiệu quả các ứng dụng, CSDL chuyên ngành, dịch vụ công trực tuyến, đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế, thu hút nguồn lực và công nghệ, giải pháp của các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia để hỗ trợ triển khai thành phố thông minh; tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, người dân thành phố để tạo sự ủng hộ, tham gia, đồng hành trong triển khai thành phố thông minh.

Nguồn: Mai Quế (Theo baodanang.vn)