ĐÀ NẴNG: NÂNG CẤP HẠ TẦNG QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN DU LỊCH

2 tháng trước

UBND thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Hệ thống giám sát du lịch thông minh” với vốn đầu tư hơn 4,5 tỷ đồng. UBND thành phố giao Sở Du lịch triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 2 gói thầu gồm: Xây dựng phần mềm nội bộ và đào tạo có vốn đầu tư 1,7 tỷ đồng và gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị có giá trị 2 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào quý 4-2021.

Báo Đà Nẵng điện tử

UBND thành phố cũng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đầu tư các hạng mục tiện ích công cộng phục vụ quản lý khai thác du lịch tại bãi biển khu vực Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn với tổng mức đầu tư hơn 7,2 tỷ đồng. UBND thành phố giao Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án.

Theo đó, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thực hiện mời thầu đối với gói thầu xây lắp và thiết bị có giá trị gần 6 tỷ đồng theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý 4-2021 theo loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày.

Nguồn: Nam Phương (Theo baodanang.vn)