ĐÀ NẴNG: GIÁ ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN

2 tuần trước

UBND thành phố vừa ban hành các quyết định quy định giá đất đối với khu tái định cư Tân Ninh và khu tái định cư phía tây nam Dragon City Park. Cụ thể, tại khu tái định cư Tân Ninh giai đoạn 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, giá đất ở tái định cư đường 5,5m, mặt cắt (3-5,5-3)m có đơn giá là 3.520.000 đồng/m2; đường 7,5m, mặt cắt (4-7,5-4)m có đơn giá là 3.960.000 đồng/m2.

 

ĐÀ NẴNG: QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN | Thiên Kim Real

Giá này chưa bao gồm hệ số điều chỉnh giá đất. Đối với khu tái định cư phía tây nam Dragon City Park, đơn giá đất chưa bao gồm hệ số điều chỉnh giá đất đối với đường 5,5m, mặt cắt (3,0-5,5-3,0) là 5.220.000 đồng/m2; đường 7,5m, mặt cắt (4,0-7,5-4,0)m là 5.800.000 đồng/m2; đường 10,5m, mặt cắt (5,0-10,5-5,0)m là 6.420.000 đồng/m2.

UBND thành phố cũng vừa ban hành quyết định quy định bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường, hỗ trợ về đất đối với các hộ thuộc diện giải tỏa dự án đường nối Hòa Thọ Tây đi khu dân cư Phong Bắc, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ. Cụ thể, đất ở đường số 3 Khu công nghiệp Hòa Cầm, tại các vị trí 1, 2, 3, 4, 5 cùng có hệ số điều chỉnh để xác định giá đất tính tiền bồi thường, hỗ trợ về đất là 2. Hệ số điều chỉnh giá đất này áp dụng cho bảng giá đất quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20-12-2016 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Nguồn: Nam Phương (Theo baodanang.vn)