ĐÀ NẴNG ĐẦU TƯ NÂNG CẤP CẢNG SÔNG HÀN THÀNH CẢNG DU LỊCH

4 tháng trước

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Quang Nam vừa có kết luận liên quan đến kiến nghị đóng mới tàu, đầu tư bến thủy nội địa của Công ty TNHH Du thuyền Sông Hàn và rà soát việc đầu tư các bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố.  

Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất điều chỉnh nội dung Quyết định số 3847/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển vận tải khách đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố đến năm 2025 cho phù hợp tình hình hiện nay.

Trong đó, lưu ý Sở GTVT, Sở Du lịch và các đơn vị hữu quan cập nhật nhu cầu, bổ sung các loại hình vận tải đường thủy mới (nhà hàng nổi…), làm cơ sở để các đơn vị có nhu cầu đầu tư theo quy định, báo cáo UBND thành phố trong quý 2/2022.

Đối với việc đầu tư bến thủy nội địa của Công ty TNHH Du thuyền Sông Hàn, sau khi UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết, quy mô xây dựng các vị trí cảng, bến thủy nội địa, giao Sở GTVT thông báo, hướng dẫn công ty tham gia đầu tư theo quy định.

a_Nng_sm_quy_hoch_cng_du_lch_Song_Han_va_Song_Thu__a_dng_hoa_sn_phm_du_lch

Cảng Sông Hàn sẽ được Đà Nẵng đầu tư nâng cấp thành cảng du lịch. Ảnh: Báo Đầu tư.

Việc lập quy hoạch, đầu tư các bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố, đối với vị trí cảng Sông Hàn, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Quang Nam giao Ban quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thực hiện các thủ tục liên quan (bao gồm việc nghiên cứu, lập quy hoạch điều chỉnh cảng) để triển khai đầu tư, nâng cấp cảng Sông Hàn thành cảng du lịch, theo nội dung Quyết định số 4858/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND thành phố.

Đối với các vị trí quy hoạch bến thủy nội địa còn lại (bao gồm các vị trí dự kiến quy hoạch bến thủy, cầu tàu du lịch thuộc các dự án du lịch của tư nhân), Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo đơn vị tư vấn rà soát vị trí, quy mô cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố, đề xuất thứ tự ưu tiên, lộ trình đầu tư thực hiện; lấy ý kiến của Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở Du lịch và các đơn vị liên quan, tổng hợp báo cáo UBND thành phố trước ngày 1/8/2021. 

Nguồn: Thành Vân (Theo nhadautu.vn)