200 bất động sản tại Nhà đất bán quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Cần bán đất đường Võ Nguyễn Giáp, 550m2, ngang 12.5m, 165 tỷ
Võ Nguyễn Giáp, Q.Sơn Trà,

07-07-2020

Đông

550m2

165 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Lê Đức Thọ, 4899m2, ngang 37m, 318.5 tỷ
Lê Đức Thọ, Q.Sơn Trà,

07-07-2020

Đông Nam

4899m2

318.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Cao Luyện, 300m2, ngang 15m, 33 tỷ
Nguyễn Cao Luyện, Q.Sơn Trà,

07-07-2020

Nam

300m2

33 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Lê Đức Thọ, 3125m2, ngang 46m, 125 tỷ
Lê Đức Thọ, Q.Sơn Trà,

07-07-2020

3125m2

125 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Ngô Quang Huy, 180m2, ngang 10m, 17.6 tỷ
Ngô Quang Huy, Q.Sơn Trà,

01-07-2020

Nam

180m2

17.6 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Hà Kỳ Ngộ, 185m2, ngang 10m, 21 tỷ
Q.Sơn Trà,

01-07-2020

Đông Nam

185m2

21 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Trần Đức Thông, 90.5m2, ngang 6m, 11 tỷ
Q.Sơn Trà,

01-07-2020

Đông Bắc

90.5m2

11 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Đình, 212m2, ngang 12m, 17.5 tỷ
Q.Sơn Trà,

01-07-2020

Tây Bắc

212m2

17.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Lê Văn Quý, 383m2, ngang 18m, 72.77 tỷ
Q.Sơn Trà,

01-07-2020

Đông

383m2

72.77 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Khúc Hạo , 100m2, ngang 5m, 5 tầng, 9.2 tỷ
Khúc Hạo , Q.Sơn Trà,

29-06-2020

Đông Bắc

100m2

9.2 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Dương Đình Nghệ, 110m2, ngang 5m, 3 tầng, 14 tỷ
Dương Đình Nghệ, Q.Sơn Trà,

29-06-2020

110m2

14 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Dương Đình Nghệ, 175m2, ngang 10m, 3 tầng, 28.5 tỷ
Dương Đình Nghệ, Q.Sơn Trà,

29-06-2020

Đông Bắc

175m2

28.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Đặng Thái Thân, 541.6m2, ngang 11.5m, 29.79 tỷ
Q.Sơn Trà,

26-06-2020

Đông Nam

541.6m2

29.788 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Võ Nguyễn Giáp, 1320m2, ngang 22m, 99 tỷ
Võ Nguyễn Giáp, Q.Sơn Trà,

26-06-2020

Đông Bắc

1320m2

99 tỷ

0907.222.888