300 bất động sản tại Nhà đất bán quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Cần bán nhà đường Chính Hữu, 106m2, ngang 5.59m, 3 tầng, 5 phòng ngủ, 10.2 tỷ
Chính Hữu, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

22-01-2021

Đông Nam

106m2

10.2 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Triệu Việt Vương, 110m2, ngang 5.5m, 3 tầng, 16 tỷ
Triệu Việt Vương, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

22-01-2021

110m2

16 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn 4 sao đường Võ Nguyễn Giáp, 280m2, ngang 14m, giá 110 tỷ
Võ Nguyễn Giáp, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

21-01-2021

280m2

110 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn 4 sao đường Võ Nguyên Giáp, 600m2, ngang 15m, giá 280 tỷ
Võ Nguyên Giáp, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

21-01-2021

600m2

280 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn 3 sao đường Hà Bổng, 389m2, ngang 17.3m, giá 89 tỷ
Hà Bổng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

21-01-2021

389m2

89 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn 3 sao đường Võ Nguyên Giáp, 900m2, giá 210 tỷ
Võ Nguyên Giáp, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

21-01-2021

900m2

210 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Lương Thế Vinh, 90m2, ngang 4.3m, 2 phòng ngủ, 6.9 tỷ
Lương Thế Vinh, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

20-01-2021

90m2

6.9 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Cao Bá Quát, 90m2, ngang 4.5m, nhà cấp 4, 7.3 tỷ
Cao Bá Quát, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

19-01-2021

90m2

7.3 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Lê Hữu Trác, 136m2, ngang 8.2m, 15.5 tỷ
Lê Hữu Trác, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

19-01-2021

Tây Bắc

136m2

15.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Hồ Nghinh, 120m2, ngang 5m, 3 tầng, 4 phòng ngủ, 15 tỷ
Hồ Nghinh, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

11-01-2021

Tây Bắc

120m2

15 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Ngô Quyền , 70m2, 2 tầng, 5 tỷ
Ngô Quyền , Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

11-01-2021

Đông Nam

70m2

5 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Phước Mỹ 1, 97.5m2, ngang 6.5m, nhà cấp 4, 3 phòng ngủ, 8.5 tỷ
Phước Mỹ 1, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

11-01-2021

Nam

97.5m2

8.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Ngô Quyền , 106.5m2, ngang 4.46m, 3 tầng, 4 phòng ngủ, 9 tỷ
Ngô Quyền , Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

11-01-2021

106.5m2

9 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường An Nhơn 3, 85m2, 4 tầng, 5 phòng ngủ, 8.6 tỷ
An Nhơn 3, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

11-01-2021

Đông Nam

85m2

8.6 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Khúc Hạo , 98m2, 6.2 tỷ
Khúc Hạo , Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

11-01-2021

Tây Bắc

98m2

6.2 tỷ

0907.222.888