43 bất động sản tại cho thuê Nhà tại quận Hải Châu
Cho thuê nhà đường Nguyễn Tri Phương, 220m2, ngang 10m, 40 triệu/tháng
Nguyễn Tri Phương, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

17-06-2017

220m2

Liên hệ

0976888638

Cho thuê nhà đường Phan Châu Trinh, 88m2, ngang 4m, 3 tầng, 15 triệu/tháng
Phan Châu Trinh, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

16-02-2017

88m2

Liên hệ

0907.222.888

Cho thuê nhà
Q.Hải Châu, Đà Nẵng

15-02-2017

0m2

Liên hệ

0907.222.888

Cho thuê nhà đường Nguyễn Xuân Nhĩ, 95m2, ngang 5m, 3 tầng, 2 phòng ngủ, 13 triệu/tháng
Nguyễn Xuân Nhĩ, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

21-12-2016

Tây

95m2

Liên hệ

0905962770

Cho thuê nhà đường Nguyễn Tri Phương, ngang 11m, 2 tầng, 5 phòng ngủ
Nguyễn Tri Phương, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

22-11-2016

0m2

Liên hệ

0907.222.888

Cho thuê nhà đường Lê Duẩn, ngang 4.2m, 4.5 tầng, 50 triệu/tháng
Lê Duẩn, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

11-11-2016

0m2

Liên hệ

0907.222.888

Cho thuê nhà đường Hoàng Diệu, 70m2, ngang 7m, 5 tầng, 10 phòng ngủ, 30.3 triệu/tháng
Hoàng Diệu, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

03-11-2016

Nam

70m2

Liên hệ

0907.222.888

Cho thuê nhà đường Lê Duẩn, 150m2, ngang 5m, 2 tầng, 55 triệu/tháng
Lê Duẩn, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

22-09-2016

150m2

Liên hệ

0907.222.888

Cho thuê nhà đường Nguyễn Văn Linh, 110m2, ngang 4.5m, 4 tầng, 40 triệu/tháng
Nguyễn Văn Linh, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

22-09-2016

Nam

110m2

Liên hệ

0907.222.888

Cho thuê nhà đường Trưng Nữ Vương, 180m2, ngang 8.2m, 40 triệu/tháng
Trưng Nữ Vương, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

03-05-2016

Bắc

180m2

Liên hệ

0976888638

Cho thuê nhà đường Nguyễn Hữu Thọ, 125m2, ngang 5m, 45 triệu/tháng
Nguyễn Hữu Thọ, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

23-03-2016

Tây

125m2

Liên hệ

0907.222.888

Cho thuê nhà đường Núi Thành, ngang 5.5m, 5 tầng, 35 triệu/tháng
Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

14-03-2016

Nam

0m2

Liên hệ

0907.222.888

Cho thuê nhà đường Hoàng Văn Thụ, 150m2, ngang 5m, 5 tầng, 6 phòng ngủ, 50 triệu/tháng
Hoàng Văn Thụ, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

27-02-2016

150m2

Liên hệ

0907.222.888

Cho thuê nhà đường Phan Châu Trinh, 125m2, ngang 5m, 3.5 tầng, 8 phòng ngủ, 18 triệu/tháng
Phan Châu Trinh, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

27-02-2016

125m2

Liên hệ

0907.222.888

Cho thuê nhà đường Lê Thanh Nghị, 90m2, ngang 4.5m, 3 tầng, 3 phòng ngủ sân vườn,, 13 triệu/tháng
Lê Thanh Nghị, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

28-01-2016

90m2

Liên hệ

0907.222.888