95 bất động sản tại bán Nhà tại quận Sơn Trà
Cần bán nhà đường Ngô Quyền, 100m2, ngang 5m, 3 tầng, 3 phòng ngủ, 6.9 tỷ
Ngô Quyền, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

22-02-2021

Đông Nam

100m2

6.9 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Lê Hữu Trác, 91m2, ngang 4.8m, 8.6 tỷ
Lê Hữu Trác, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

22-02-2021

Tây Bắc

91m2

8.6 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Trần Nhân Tông, 86.4m2, ngang 5m, 2 tầng, 3 phòng ngủ, 7.5 tỷ
Trần Nhân Tông, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

22-02-2021

Tây Bắc

86.4m2

7.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Ngô Quyền , 160m2, ngang 5m, nhà cấp 4, 13.2 tỷ
Ngô Quyền , Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

22-02-2021

Đông

160m2

13.2 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Lý Hạo Thành, 53m2, ngang 4.4m, 3 tầng, 6 phòng ngủ, 6 tỷ
Lý Hạo Thành, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

08-02-2021

Tây Bắc

53m2

6 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Trương Hán Siêu, 64m2, ngang 4m, nhà cấp 4, 2 phòng ngủ, 5 tỷ
Trương Hán Siêu, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

08-02-2021

64m2

5 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường An Trung 5, 50m2, ngang 4.5m, 5 tầng, 5 phòng ngủ, 4.2 tỷ
An Trung 5, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

04-02-2021

50m2

4.2 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường An Nhơn 1, 70m2, ngang 5m, 3 tầng, 3 phòng ngủ, 6.99 tỷ
An Nhơn 1, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

04-02-2021

Tây

70m2

6.99 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Giáp Hải, 70m2, ngang 5m, 3 tầng, 4 phòng ngủ, 5 tỷ
Giáp Hải, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

02-02-2021

70m2

5 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Phan Bôi, 87.9m2, ngang 4.7m, 2 tầng, 2 phòng ngủ, 6.2 tỷ
Phan Bôi, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

02-02-2021

Tây Bắc

87.9m2

6.2 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Phạm Cự Lượng, 146m2, ngang 4m, 3 tầng, 5 phòng ngủ, 9 tỷ
Phạm Cự Lượng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

02-02-2021

Đông Bắc

146m2

9 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Chính Hữu, 106m2, ngang 5.59m, 3 tầng, 5 phòng ngủ, 10.2 tỷ
Chính Hữu, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

22-01-2021

Đông Nam

106m2

10.2 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Triệu Việt Vương, 110m2, ngang 5.5m, 3 tầng, 16 tỷ
Triệu Việt Vương, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

22-01-2021

110m2

16 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Lương Thế Vinh, 90m2, ngang 4.3m, 2 phòng ngủ, 6.9 tỷ
Lương Thế Vinh, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

20-01-2021

90m2

6.9 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Cao Bá Quát, 90m2, ngang 4.5m, nhà cấp 4, 7.3 tỷ
Cao Bá Quát, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

19-01-2021

90m2

7.3 tỷ

0907.222.888