25 bất động sản tại bán Nhà tại quận Sơn Trà
Cần bán nhà đường Sương Nguyệt Anh, 85m2, 8.1 tỷ
Sương Nguyệt Anh, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

26-06-2019

Nam

85m2

8.1 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Phạm Cự Lượng, 75.3m2, 4.48 tỷ
Phạm Cự Lượng, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

26-06-2019

Nam

75.3m2

4.48 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Dương Tự Minh, 84m2, ngang 5m, 4.8 tỷ
Dương Tự Minh, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

30-11-2016

Nam

84m2

4.8 tỷ

0976888638

Cần bán nhà đường Nguyễn Sáng, 115m2, ngang 5m, 1.8 tỷ
Nguyễn Sáng, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

07-12-2015

Tây

115m2

1.8 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Ngô quyền, 125m2, ngang 5m, 2.5 tầng, 3 phòng ngủ, 2.95 tỷ
Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

10-09-2015

Đông Nam

125m2

2.95 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Khúc Hạo , 100m2, ngang 5m, 1.4 tỷ
Khúc Hạo , Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

04-09-2015

Đông Bắc

100m2

1.4 tỷ

0976888638

Cần bán nhà đường An Nhơn 2, 87.5m2, ngang 5m, 3 tầng, 2.6 tỷ
An Nhơn 2, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

28-08-2015

Tây

87.5m2

2.6 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Mạc Thiên Tích, 100m2, ngang 5m, 1.1 tỷ
Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

24-07-2015

100m2

1.1 tỷ

0976888638

Cần bán nhà đường Lưu Hữu Phước, 90m2, ngang 5m, 1.8 tỷ
Lưu Hữu Phước, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

16-07-2015

Bắc

90m2

1.8 tỷ

0976888638

Cần bán nhà đường An Cư 6, 90m2, ngang 5m, 14.5 triệu
An Cư 6, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

16-05-2015

Bắc

90m2

14.5 triệu

0903503438

Cần bán nhà đường Ngô Quang Huy, 90m2, ngang 5m, 1.65 tỷ
Ngô Quang Huy, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

16-05-2015

Nam

90m2

1.65 tỷ

0903503438

Cần bán nhà đường Phan Bôi, 94m2, ngang 4m, 1.6 tỷ
Phan Bôi, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

14-05-2015

94m2

1.6 tỷ

0903503438

Cần bán nhà đường Phan Bôi, 90m2
Phan Bôi, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

14-05-2015

Tây

90m2

Liên hệ

0903503438

Cần bán nhà đường Ngô Quyền , 124.5m2, ngang 6.25m, 4 tầng, 4 phòng ngủ, 5.4 tỷ
Ngô Quyền , P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

05-05-2015

Đông Nam

124.5m2

5.4 tỷ

0907.222.888