21 bất động sản tại bán Nhà tại quận Ngũ Hành Sơn
Cần bán nhà đường Phan Liêm, 90m2, 5 tầng, 18 tỷ
Q.Ngũ Hành Sơn,

15-09-2020

Nam

90m2

18 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Phan Thúc Duyện, 170m2, 3 tầng, 5 phòng ngủ sân vườn,, 14.5 tỷ
Phan Thúc Duyện, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn,

06-02-2020

170m2

14.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường An Thượng 20, 84.4m2, ngang 5m, 4 tầng, 10 tỷ
An Thượng 20, Q.Ngũ Hành Sơn,

25-11-2019

84.4m2

10 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Vùng Trung 4, 300m2, ngang 15m, 4 tầng, 15 tỷ
Q.Ngũ Hành Sơn,

25-11-2019

300m2

15 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Lê Huy Cát, 200m2, ngang 10m, 2 tầng, 11 tỷ
Q.Ngũ Hành Sơn,

25-11-2019

200m2

11 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường An Thượng 33, 81m2, ngang 5m, 4 tầng, 13.5 tỷ
An Thượng 33, Q.Ngũ Hành Sơn,

25-11-2019

81m2

13.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường An Thượng 17, 75m2, 3 tầng, 9.5 tỷ
An Thượng 17, Q.Ngũ Hành Sơn,

25-11-2019

75m2

9.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Mỹ Đa Tây 6, 100m2, ngang 5m, 6.82 tỷ
Q.Ngũ Hành Sơn,

16-11-2018

100m2

6.82 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Châu Thị Vĩnh Tế, 91m2, ngang 5.08m, 2 tầng, 3 phòng ngủ, 4.5 tỷ
Châu Thị Vĩnh Tế, Q.Ngũ Hành Sơn,

16-11-2016

Đông Bắc

91m2

4.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Khuê Mỹ Đông, 81m2, ngang 5m, 3 tầng, 4 phòng ngủ, 1.8 tỷ
Q.Ngũ Hành Sơn,

09-03-2016

Đông Bắc

81m2

1.8 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Lê Văn Hưu, 105m2, ngang 5m, 2.1 tỷ
Lê Văn Hưu, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn,

07-03-2016

105m2

2.1 tỷ

0976888638

Cần bán nhà đường Hoài Thanh , 80m2, ngang 5m, 3 tầng, 2.5 tỷ
Hoài Thanh , Q.Ngũ Hành Sơn,

18-02-2016

Tây

80m2

2.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Hoài Thanh , 80m2, ngang 5m, 3 tầng, 2.7 tỷ
Hoài Thanh , Q.Ngũ Hành Sơn,

28-12-2015

Tây

80m2

2.7 tỷ

0907.222.888