266 bất động sản tại bán Nhà tại quận Hải Châu
Cần bán nhà trong kiệt rộng 4m đường Trưng Nữ Vương, 178m2, ngang 9m, nhà cấp 4, 6.5 tỷ
Trưng Nữ Vương, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

19-01-2021

178m2

6.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt đường Yên Bái, 122m2, ngang 40m, 3.8 tỷ
Yên Bái, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

21-12-2020

122m2

3.8 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt rộng 5m đường Nguyễn Chí Thanh, oto vào tận nhà, 80.6m2, 3 tầng, 11 tỷ
Nguyễn Chí Thanh, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

16-12-2020

80.6m2

11 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Thanh Thủy, 65m2, 6.3 tỷ
Thanh Thủy, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

01-12-2020

Tây Bắc

65m2

6.3 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Hải Sơn, 33m2, ngang 6.5m, 4 tầng, 3 phòng ngủ, 4.55 tỷ
Hải Sơn, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

01-12-2020

Tây Nam

33m2

4.55 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt đường Nguyễn Hoàng, 2 mặt kiệt, 41m2, 2 tầng, 2 phòng ngủ, 2.2 tỷ
Nguyễn Hoàng, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

23-11-2020

Đông

41m2

2.2 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Phan Đăng Lưu , 100m2, 3 tầng, 15 tỷ
Phan Đăng Lưu , Q.Hải Châu,Đà Nẵng

20-11-2020

100m2

15 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt đường Ông Ích Khiêm, 70m2, 3 phòng ngủ, 2.3 tỷ
Ông Ích Khiêm, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

20-11-2020

Tây Bắc

70m2

2.3 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt rộng 3m đường Hoàng Diệu, 112m2, 2 tầng, 4 phòng ngủ, 4.5 tỷ
Hoàng Diệu, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

18-11-2020

Nam

112m2

4.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Nguyễn Chí Thanh, 80m2, ngang 4m, 3 tầng, 16 tỷ
Nguyễn Chí Thanh, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

17-11-2020

80m2

16 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Phan Châu Trinh, 60m2, 11 tỷ
Phan Châu Trinh, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

02-11-2020

Đông

60m2

11 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Lê Đình Thám, 108m2, ngang 6m, 4 tầng, 4 phòng ngủ, 15 tỷ
Lê Đình Thám, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

02-11-2020

Tây

108m2

15 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt đường Tiểu La, 2 mặt kiệt, 77.6m2, 3.2 tỷ
Tiểu La, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

15-10-2020

Nam

77.6m2

3.2 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt đường Lê Hồng Phong, 25.2m2, ngang 4.2m, 2.1 tỷ
Lê Hồng Phong, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

14-10-2020

25.2m2

2.1 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt đường Lê Lai, 36.6m2, nhà cấp 4, 2.05 tỷ
Lê Lai, Q.Hải Châu,Đà Nẵng

06-10-2020

Tây Bắc

36.6m2

2.05 tỷ

0907.222.888