235 bất động sản tại bán Nhà tại quận Hải Châu
Cần bán nhà đường Tố Hữu, 100m2, ngang 5m, 3 tầng, 3 phòng ngủ sân vườn,, 9.3 tỷ
Tố Hữu, Q.Hải Châu,

11-12-2019

Bắc

100m2

9.3 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Trần Kế Xương, 54m2, ngang 5.33m, 3 tầng, 9 tỷ
Trần Kế Xương, Q.Hải Châu,

25-11-2019

54m2

9 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Tiểu La, 230.8m2, ngang 8.85m, 3 tầng, 26 tỷ
Tiểu La, Q.Hải Châu,

25-11-2019

230.8m2

26 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Núi Thành, 131.1m2, ngang 4.25m, nhà cấp 4, 11.5 tỷ
Núi Thành, Q.Hải Châu,

25-11-2019

131.1m2

11.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường 2 Tháng 9, 124.5m2, ngang 5m, 4 tầng, 18 tỷ
2 Tháng 9, Q.Hải Châu,

22-11-2019

124.5m2

18 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt rộng 5m đường Tống Phước Phổ, 52.5m2, ngang 5m, 2 tầng, 6 tỷ
Tống Phước Phổ, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu,

18-11-2019

Tây

52.5m2

6 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Đinh Công Tráng, 62m2, ngang 15.5m, 2 phòng ngủ, 4.47 tỷ
Đinh Công Tráng, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu,

30-09-2019

62m2

4.47 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Lê Đại, 82.5m2, ngang 5m, 3 tầng, 7.8 tỷ
Lê Đại, Q.Hải Châu,

18-09-2019

Tây Nam

82.5m2

7.8 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt đường Trần Phú, 2 mặt kiệt, 57.5m2, 2 tầng, 4.35 tỷ
Trần Phú, Q.Hải Châu,

12-09-2019

Đông

57.5m2

4.35 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt đường Nguyễn Trường Tộ, 70m2, nhà cấp 4, 3.05 tỷ
Nguyễn Trường Tộ, Q.Hải Châu,

11-09-2019

70m2

3.05 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt đường Trần Phú, 2 mặt kiệt, 57.5m2, 2 tầng, 4.35 tỷ
Trần Phú, Q.Hải Châu,

29-08-2019

57.5m2

4.35 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà trong kiệt đường Yên Bái, 55m2, 3.7 tỷ
Yên Bái, Q.Hải Châu,

28-08-2019

55m2

3.7 tỷ

0907.222.888

Cần bán nhà đường Tiểu La, 230.8m2, 26 tỷ
Tiểu La, Q.Hải Châu,

26-06-2019

Bắc

230.8m2

26 tỷ

0907.222.888