28 bất động sản tại bán Khách sạn tại quận Sơn Trà
Cần bán Khách sạn 4 sao đường Võ Nguyễn Giáp, 280m2, ngang 14m, giá 110 tỷ
Võ Nguyễn Giáp, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

21-01-2021

280m2

110 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn 4 sao đường Võ Nguyên Giáp, 600m2, ngang 15m, giá 280 tỷ
Võ Nguyên Giáp, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

21-01-2021

600m2

280 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn 3 sao đường Hà Bổng, 389m2, ngang 17.3m, giá 89 tỷ
Hà Bổng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

21-01-2021

389m2

89 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn 3 sao đường Võ Nguyên Giáp, 900m2, giá 210 tỷ
Võ Nguyên Giáp, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

21-01-2021

900m2

210 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hồ Nghinh, 190m2, ngang 10m, giá 75.45 tỷ
Hồ Nghinh, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

06-01-2021

190m2

75.45 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hà Bổng, 101.25m2, ngang 4.5m, giá 18.5 tỷ
Hà Bổng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

06-01-2021

101.25m2

18.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Dương Đình Nghệ, 184m2, ngang 9.2m, giá 36 tỷ
Dương Đình Nghệ, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

06-01-2021

184m2

36 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hồ Nghinh, 200m2, giá 68 tỷ
Hồ Nghinh, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

06-01-2021

200m2

68 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Lý Văn Tố, 172m2, ngang 10m, giá 23 tỷ
Lý Văn Tố, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

30-11-2020

Đông

172m2

23 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Chính Hữu, 119m2, giá 24.5 tỷ
Chính Hữu, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

09-10-2020

Tây Nam

119m2

24.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Dương Đình Nghệ, 370m2, ngang 18.4m, giá 75 tỷ
Dương Đình Nghệ, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

09-10-2020

Bắc

370m2

75 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Loseby, 115m2, giá 16.5 tỷ
Loseby, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

09-10-2020

115m2

16.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hà Chương, 134.4m2, ngang 7.1m, giá 34 tỷ
Hà Chương, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

08-10-2020

Nam

134.4m2

34 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Dương Đình Nghệ, 180m2, ngang 9m, giá 60 tỷ
Dương Đình Nghệ, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

08-10-2020

Bắc

180m2

60 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Lâm Hoành, 451m2, ngang 8.2m
Lâm Hoành, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

23-06-2020

451m2

Liên hệ

0907.222.888