19 bất động sản tại bán Khách sạn tại quận Sơn Trà
Cần bán Khách sạn đường Chính Hữu, 119m2, giá 24.5 tỷ
Q.Sơn Trà,

09-10-2020

Tây Nam

119m2

24.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Dương Đình Nghệ, 370m2, ngang 18.4m, giá 75 tỷ
Dương Đình Nghệ, Q.Sơn Trà,

09-10-2020

Bắc

370m2

75 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Loseby, 115m2, giá 16.5 tỷ
Q.Sơn Trà,

09-10-2020

115m2

16.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hà Chương, 134.4m2, ngang 7.1m, giá 34 tỷ
Hà Chương, Q.Sơn Trà,

08-10-2020

Nam

134.4m2

34 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Dương Đình Nghệ, 180m2, ngang 9m, giá 60 tỷ
Dương Đình Nghệ, Q.Sơn Trà,

08-10-2020

Bắc

180m2

60 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Lâm Hoành, 451m2, ngang 8.2m
Lâm Hoành, Q.Sơn Trà,

23-06-2020

451m2

Liên hệ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hồ Nghinh, 120m2, ngang 5m, giá 21.5 tỷ
Hồ Nghinh, Q.Sơn Trà,

23-06-2020

120m2

21.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn, 200m2, ngang 10m, giá 39 tỷ
Q.Sơn Trà,

04-11-2019

200m2

39 tỷ

0907.222.888

đường Võ Nguyễn Giáp, 600m2, ngang 15m, giá 150 tỷ
Võ Nguyễn Giáp, Q.Sơn Trà,

29-10-2019

Đông

600m2

150 tỷ

0907.222.888

Cần bán Nhà nghỉ đường Hoàng Bích Sơn, 100m2, ngang 5m, giá 4.5 tỷ
Hoàng Bích Sơn, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà,

20-07-2015

100m2

4.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Phạm Văn Đồng, 330m2, ngang 12m, giá 17 tỷ
Phạm Văn Đồng, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà,

02-07-2015

330m2

17 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn 3 sao đường Trần Hưng Đạo, 375m2, ngang 15m, giá 60 tỷ
Trần Hưng Đạo, P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà,

02-07-2015

375m2

60 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn 3 sao đường Hà Bổng, 400m2, giá 60 tỷ
Hà Bổng, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà,

29-06-2015

400m2

60 tỷ

0907.222.888