10 bất động sản tại bán Khách sạn tại quận Sơn Trà
Cần bán Nhà nghỉ đường Hoàng Bích Sơn, 100m2, ngang 5m, giá 4.5 tỷ
Hoàng Bích Sơn, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

20-07-2015

100m2

4.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Trần Hữu Tước, 90m2, ngang 5m, giá 8.5 tỷ
Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

14-07-2015

90m2

8.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Phạm Văn Đồng, 330m2, ngang 12m, giá 17 tỷ
Phạm Văn Đồng, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

02-07-2015

330m2

17 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn 3 sao đường Trần Hưng Đạo, 375m2, ngang 15m, giá 60 tỷ
Trần Hưng Đạo, P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

02-07-2015

375m2

60 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn 3 sao đường Hà Bổng, 400m2, giá 60 tỷ
Hà Bổng, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

29-06-2015

400m2

60 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn 2 sao đường Hồ Nghinh, 100m2, ngang 5m, giá 14.5 tỷ
Hồ Nghinh, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

27-06-2015

100m2

14.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn 3 sao đường Losby, 219.632m2, ngang 10.36m, giá 13.5 tỷ
P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

27-06-2015

219.632m2

13.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn 3 sao đường Phạm Văn Đồng, giá 55 tỷ
Phạm Văn Đồng, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

27-06-2015

0m2

55 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn 2 sao đường Phạm Văn Đồng, giá 34 tỷ
Phạm Văn Đồng, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

26-06-2015

0m2

34 tỷ

0907.222.888